BIM to najnowsza metoda kooperacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego w budownictwie, przynosząca największe zyski inwestorom oraz wykonawcom. Skrócenie terminu realizacji, bardziej efektywne wykorzystanie materiałów budowlanych oraz znacząco zredukowana liczba kolizji i błędów projektowych to oszczędności na czasie i budżecie. Przygotuj się na nowe wyzwania w profesjonalny sposób!

ORGANIZATOR SZKOLENIA

logotyp

DLA KOGO?

Szkolenie dedykowane jest dla firm/instytucji zainteresowanych wdrożeniem BIM w swoich inwestycjach. Nasze szkolenie przygotowuje do prowadzenia inwestycji w BIM – uczy obsługi modeli oraz zapewnia teoretyczne podstawy i zaawansowaną wiedzę jak wykorzystać możliwości BIM w praktyce.

CEL i WYNIK SZKOLENIA

Dzięki naszemu szkoleniu uczestnik dowie się czym tak naprawdę jest Building Information Modelling. Pozna możliwości jakie obecnie daje wykorzystanie tej technologii w procesie inwestycyjnym, jakie są kierunki rozwoju oraz ograniczenia związane z oprogramowaniem.

Wiedza zdobyta u nas pozwoli pracować na modelach BIM stworzonych bez względu na rodzaj oprogramowania. Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności:

  • zarządzania parametrami w modelach
  • weryfikacji dokumentacji pod kątem zgodności z modelem oraz BEP-em
  • wykrywania i identyfikowania kolizji
  • obsługi oprogramowania do koordynacji wielobranżowej i sprawdzania modeli
  • tworzenia podstawowych dokumentów BIM

 

INFO

Lokalizacja:  Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Kraków ul. Podole 60

Czas trwania: 2 dni (16 godzin lekcyjnych + 2 godziny lekcyjne na indywidualne problemy/pytania)

Koszt: 1 500 zł plus VAT od osoby (maksymalna liczba osób: 5, minimalna:3)

Istnieje możliwość szkolenia na miejscu u klienta dla zorganizowanej grupy osób (maksymalna liczba osób: 10).  Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie z opcją rabatu. Wielkość rabatu zależy od miejsca szkolenia, ilości osób i sprzętu dostarczanego po stronie klienta. 

Szkolenie może być finansowane w 100% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Aktualne terminy szkoleń umieszczone są w formularzu zgłoszenia na końcu strony.

W cenie szkolenia:

  • Materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej
  • Zestaw modeli BIM z zakresu budownictwa kubaturowego dla branż: architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej oraz modeli infrastrukturalnych w formacie IFC
  • Wzór BEP (w wersji elektronicznej edytowalnej)
  • Certyfikat ukończenia szkolenia

Organizator zapewnia komplet sprzętu i oprogramowania oraz lunch przerwy kawowe.

Podczas szkolenia używamy oprogramowania darmowego do celów komercyjnych

 

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I (5 x 45 min)
BIM – WPROWADZENIE

♦ Podstawy BIM

Wprowadzenie do terminologii związanej z Building Information Modelling. Na co zwrócić uwagę przy pisaniu BIM Execution Planu? Interpretacja wymiarów BIM.

♦ Narzędzia BIM

Płatne czy darmowe – analiza możliwości i funkcjonalności dostępnych na rynku programów oraz platform do obsługi modeli klasy BIM.

♦ BIM workflow

Różnice pomiędzy formatami natywnymi a otwartymi. Proces powstawania projektu w metodologii BIM. IPD. Współpraca wielobranżowa.

♦ Case study – ćwiczenia praktyczne

Sprawdzanie kolizji dla wielobranżowego projektu na przykładzie budynku użyteczności publicznej wraz z omówieniem sposobu komunikacji za pomocą formatu BCF. Konwersja BCF do PDF.

Moduł II (3 x 45 min)
IFC JĘZYKIEM BIM

♦ Klasyfikacja elementów budowlanych według standardu IFC

Omówienie hierarchicznej struktury modelu oraz podstawowych właściwości i parametrów ilościowych dla elementów. IFC dla Infrastruktury.

♦ Case study – ćwiczenia praktyczne

Model rozbity vs. nierozbity. Weryfikacja ilości przedmiarowych na podstawie modelu BIM – ćwiczenia na przykładzie obiektu usługowo –mieszkaniowego.

♦ W jaki sposób powstaje model IFC?

Sposoby i opcje eksportu modelu do formatu IFC. Zasada działania translatorów i schematów. Różnice w strukturze pliku  z uwagi na rodzaj oprogramowania.

♦ Case study – ćwiczenia praktyczne

Weryfikacja poprawności sposobu eksportu modelu. Jak ilość danych w modelu wpływa na możliwości wykorzystania modelu na przykładzie wirtualnego dziennika budowy.

Moduł III
PROJEKT BIM (4 x 45 min)

♦ Model, dokumentacja, przedmiar

Jak zdefiniować wymagania wobec projektantów. Wytyczne dla elementów w zakresie definicji geometrii (Level Of Detail), zawartości informacji niegeometrycznych (Level of Information). Pseudo-BIM.

♦ Case study – ćwiczenia praktyczne

Weryfikacja poprawności dostarczonego modelu IFC z uwzględnieniem poprawności geometrycznej. Weryfikacja zmian kolejnych wersji modelu, zgodności branży architektonicznej i konstrukcyjnej, zgodności modelu z dokumentacją 2D.

Moduł IV
DOKUMENTY BIM (4 x 45 min)

 ♦ Wymogi techniczne

Omówienie podstawowych wytycznych sformułowanych w zagranicznych i polskich opracowaniach dotyczących modelu, wymiany danych oraz określenie roli menedżera BIM.

Dobre i złe praktyki na podstawie przetargów publicznych ww Polsce.

♦ BIM Execution Plan

Omówienie zawartości BEP na przykładzie budynku użyteczności publicznej. Podział obowiązków i odpowiedzialności uczestników Projektu, Jakie znaczenie dla powodzenia Projektu ma określenie BIM Goals i BIM Uses. Omówienie najczęstszych przypadków użycia BIM dla Projektu. Czym są mapy procesów i jak je wykonać.

♦ Case study – ćwiczenia praktyczne

Weryfikacja modeli pod kątem zapisów w BEP.

SZKOLENIOWCY

Mgr inż. Maciej Dejer

Przedsiębiorca, menadżer  i doradca z ponad dziesięcioletnim stażem w zakresie realizacji projektów w technologii BIM, koordynacji międzybranżowej oraz administracji projektami dla zadań realizowanych w Nowej Zelandii, Kanadzie, USA oraz Polsce.
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIMKlaster) , odpowiedzialny m.in. za popularyzację wiedzy i procesów opartych na innowacjach.
Doradzał i przeprowadzał procesy wdrożeniowe oparte na metodyce BIM mające na celu podniesienie efektywności i konkurencyjności oraz jakości oferowanych usług przez firmy sektora budowlanego.
Zwolennik i prekursor wykorzystania nowych technologii w branży budowlanej i nie tylko. Współautor portalu BIMblog.pl.

Mgr inż. Karolina Wróbel

Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej i Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Praktyk.
Od ponad pięciu lat realizuje zlecenia w technologii BIM obejmujące konstrukcje żelbetowe i stalowe oraz architekturę. Pasjonują ją zagadnienia związane z pracą w oparciu o wykorzystanie otwartego formatu IFC, również dla infrastruktury.
Autorka artykułów na BIMblog.pl . Prelegentka konferencji i prowadząca warsztatów o tematyce BIM na uczelniach wyższych. Pełniąca funkcję BIM Menedżera na inwestycji Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach. 

ZAUFALI NAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

http://www.bimblog.pl/szkolenia/bim-dla-inwestora/