Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

STP jest najstarszą polską organizacją zawodową w Wielkiej Brytanii, założoną przez polskich inżynierów w 1940 roku. Od 75 lat, Stowarzyszenie zrzesza inżynierów, techników i naukowców polskiego pochodzenia pracujących na terenie Wielkiej Brytanii. STP jest unikatową organizacją, której członkowie cechują się różnorodnym poziomem doświadczenia zawodowego w wielu obszarach nauk technicznych.
Głównymi celami STP jest wspieranie rozwoju zawodowego swoich członków oraz promowanie nauki i nowoczesnych technologii. Cele te osiągane są poprzez kursy zawodowe prowadzone w ramach Akademii Technicznej, a także poprzez program mentoringowy wspierający rozwój kariery młodych inżynierów i adaptację do brytyjskiego rynku pracy. Nasi członkowie mogą również korzystać ze wsparcie przy uzyskiwaniu uprawnień przyznawanych przez brytyjskie stowarzyszenia zawodowe. Stowarzyszenie organizuje również konferencje techniczne i wydaje biuletyny naukowe. Ponadto STP wspiera rozwój osobisty poprzez szkolenia i warsztaty organizowane w ramach Akademii Design.
www.stpuk.org

logoSTP_250

Krakowski Park Technologiczny

Specjalna strefa ekonomiczna, inkubator technologiczny, fundusz zalążkowy, biuro one-stop-shop dla inwestorów, klastry, laboratoria multimedialne, projekty badawcze – dzięki takim narzędziom Krakowski Park Technologiczny wspiera rozwój nowoczesnej gospodarki Małopolski. W 2015 roku uruchomiliśmy także jeden z najnowocześniejszych parków technologicznych w Małopolsce, przeznaczonych dla branży ICT. Jesteśmy wyspecjalizowaną instytucją otoczenia biznesu.
Przygotowaliśmy ofertę wsparcia dla firm znajdujących się na każdym etapie ich rozwoju. Rocznie korzysta z niej ponad 1500 przedsiębiorstw. Aktywnie reagujemy na zmieniające się oczekiwania naszych klientów. Rozumiemy potrzeby biznesu.
Zapraszamy do współpracy!
www.kpt.krakow.pl

KPT_logo_ENG_3_linijki

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego to innowacyjna jednostka Politechniki Krakowskiej, której celem jest nawiązywanie partnerskiej sieci współpracy pomiędzy nauką i biznesem. MCBE jest uczelnianym centrum z dobrze wyposażonym zapleczem badawczo-rozwojowym, prowadzącym działalność usługową, doradczą, informacyjną, szkoleniową, promocyjną w zakresie transferu innowacyjnych technologii, przedsiębiorczości oraz stymulowania nowatorskich projektów w obszarze niskoenergetycznego budownictwa.

www.mcbe.pl/

PP-PUT_logo_pelne_CMYK

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska jest publiczną uczelnia wyższą, uniwersytetem technicznym, prowadzącym badania naukowe i kształcenie na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich na dwudziestu kilku kierunkach, w tym na kierunku Architektura i Urbanistyka, Budownictwo i Inżynieria Środowiska przygotowujących do projektowania, wykonawstwa, zarządzania, rekonstrukcji, wzmacniania i rozbiórki budowli i obiektów inżynierskich, gdzie ma zastosowanie technologia BIM.

www.put.poznan.pl/

PP-PUT_logo_pelne_CMYK

Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Politechniki Krakowskiej

Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie jest jednostką organizacyjną Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Instytut realizuje zadania związane z dydaktyką, pracami naukowo-badawczymi, a także usługami w dziedzinach: budownictwo oraz transport. W dziedzinie budownictwo działalność naukowa i dydaktyczna koncentruje się na zagadnieniach takich jak: technologia robót budowlanych, zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym, zarządzenie przedsiębiorstwem budowlanym, organizacja robót budowlanych, organizacja i kierowanie budową, ekonomika budownictwa, kosztorysowanie robót budowlanych, prawo budowlane. W ramach świadczonych usług dla podmiotów zewnętrznych działalność Instytutu obejmuje między innymi: analizy kosztów robót budowlanych, kosztorysowanie robót budowlanych, analizy techniczno–ekonomiczne, opinie i ekspertyzy (w tym opinie sporządzane dla sądów), wycena nieruchomości, szkolenia i kursy.

www.izwbit.pk.edu.pl/

instytut-zwbit

KONFOTEKA Sp. z o.o.

KONFOTEKA Sp. z o.o. działa od lipca 2013 roku. Zajmujemy się organizacją eventów autorskich, a także realizacją szkoleń i konferencji na zlecenie klienta oraz obsługą firm w zakresie Public Relations.

Nasze projekty autorskie:

  • Cykliczna konferencja Projektowanie Przyszłości (4 edycji);
  • Konferencja Insurance & Reinsurance Days (2 edycje);
  • Forum Kobiet Ubezpieczeń – I edycja w 2017 roku, druga w przygotowaniu;

Nasze kompetencje:

  • Realizacja projektów autorskich;
  • kompleksowa realizacja eventów na zlecenie Klienta;
  • Public Relations;
  • tworzenie materiałów promocyjnych i informacyjnych;
  • redakcja językowa tekstu.

www.konfoteka.pl/

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie został założony w 1925 roku. To czyni go drugą najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. Obecnie studiuje tam ponad 20 tysięcy studentów, co z kolei stawia UEK na pierwszym miejscu jeśli chodzi o liczbę studentów w Polsce (wśród uniwersytetów poświęconych naukom ekonomicznym). Co do wielkości jest to trzecia uczelnia w Krakowie. Studenci mogą studiować na kierunkach pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia. Oprócz tego uczelnia ma w swojej ofercie studia podyplomowe oraz MBA. Na Uczelni działa pięć Wydziałów: Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Finansów i Prawa, Gospodarki i Administracji Publicznej, Towaroznawstwa i zarządzania produktem oraz Wydział Zarządzania.

www.uek.krakow.pl/