Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie to funkcjonująca w formie Stowarzyszenia ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych promująca otwarte spojrzenie na wykorzystanie innowacyjnych technologii w budownictwie, ciągle powiększająca się o nowych członków.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani członkostwem w naszym Klastrze prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Koordynatorem Klastra. Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania. Przed kontaktem prosimy zapoznać się ze statutem naszego stowarzyszenia oraz uchwałami o składkach członkowskich.

Korzyści wynikające z członkostwa:

– Rozwój kompetencji – Instytucji i pracowników,

– Możliwość zjednoczenia się z szeroką grupą osób – najwyższej klasy specjalistów w  dziedzinie budownictwa i najnowszych technologii,

– Aktualne informacje z kraju i ze świata,

– Możliwość uczestniczenia w tworzeniu standardów zawodowych i etycznych,

– Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami  Klastra – networking,  webinaria,

– Zniżki na konferencje i seminaria,

– Możliwość bezpłatnego umieszczania ogłoszeń,

– Wzrost prestiżu firmy,

– Szerokie kontakty biznesowe,

– Możliwość uczestniczenia w wewnętrznych warsztatach.

Statut Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie

Uchwała o składkach członkowskich.

Wniosek o przystąpienie

UPDATE 23.03.2018. Jesteśmy w trakcie zmian statutowych. Prosimy o wstrzymanie się z wysyłaniem wniosku do czasu zatwierdzenia nowego statutu przez KRS.