Usługi oferowane przez klaster koncentrują się na zastosowaniu technologii BIM w branży budowlanej. Co ważne nie jesteśmy związani z jednym oprogramowaniem przez co nasza oferta jest kompleksowa pod każdym względem.
__
W naszej ofercie znajdziecie:
__
- projekty w technologii BIM w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji, projekty liniowe (drogi, koleje)
- opracowanie planów wdrożenia technologii BIM (BEP – BIM Execution Plan),
- tworzenie bibliotek BIM dla programów (Revit, Archicad, Sketchup),
- tworzenie branżowych opracowań LOD (Level of Development),
- wdrożenia technologii BIM (dla biur projektowych, Generalnych Wykonawców, firm zajmujących się zarządzaniem budową, inwestorów zastępczych, instytucji publicznych),
- szeroko pojęte doradztwo w zakresie technologii BIM,
- szkolenia z oprogramowania klasy BIM,
- inwentaryzację opartą na modelach BIM,
- interaktywne architektoniczne wizualizacje (Oculus Rift, Android, ekrany dotykowe) oparte na modelach BIM,
- aplikacje rozszerzonej rzeczywistości,
- audyty energetyczne oparte na technologii BIM,
- prace badawczo-rozwojowe.
__
Zapraszamy do kontaktu!
__

Galeria niektórych projektów firm z klastra: