Usługi oferowane przez klaster koncentrują się na zastosowaniu technologii BIM w branży budowlanej. Co ważne nie jesteśmy związani z jednym oprogramowaniem przez co nasza oferta jest kompleksowa pod każdym względem.
__
W naszej ofercie znajdziecie:
__
– projekty w technologii BIM w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji, projekty liniowe (drogi, koleje)
– opracowanie planów wdrożenia technologii BIM (BEP – BIM Execution Plan),
– tworzenie bibliotek BIM dla programów (Revit, Archicad, Sketchup),
– tworzenie branżowych opracowań LOD (Level of Development),
– wdrożenia technologii BIM (dla biur projektowych, Generalnych Wykonawców, firm zajmujących się zarządzaniem budową, inwestorów zastępczych, instytucji publicznych),
– szeroko pojęte doradztwo w zakresie technologii BIM,
– szkolenia z oprogramowania klasy BIM,
– inwentaryzację opartą na modelach BIM,
– interaktywne architektoniczne wizualizacje (Oculus Rift, Android, ekrany dotykowe) oparte na modelach BIM,
– aplikacje rozszerzonej rzeczywistości,
– audyty energetyczne oparte na technologii BIM,
– prace badawczo-rozwojowe.
__
Zapraszamy do kontaktu!
__

Galeria niektórych projektów firm z klastra: