“BIM dla menedżerów”

ORGANIZATOR SZKOLENIA

DLA KOGO?

Szkolenie dedykowane jest dla osób koordynujących i zarządzających modelami BIM. Jego zakres będzie również odpowiedni dla architektów, konstruktorów oraz działów ofertowania GW, którzy pracują na modelach BIM lub dopiero planują wdrożyć tą technologię.

CEL SZKOLENIA

Technologia BIM nieuchronnie pojawia się w przetargach publicznych, dopytują o nią również inwestorzy prywatni. Czas najwyższy przygotować się do tego w profesjonalny sposób!

Nasze szkolenie przygotowuje wszechstronnie do obsługi modeli BIM bez względu na rodzaj oprogramowania, z którego powstał model. Wiedza zdobyta u nas pozwoli pracować na modelach stworzonych lokalnie jak i na arenie międzynarodowej. Szkolenie zapewnia zaawansowaną wiedzę jak wykorzystać technologię BIM w praktyce.

WYNIK

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział, czym jest technologia BIM i jak wykorzystać ją przy realizacji dużych, jak i małych projektów. Nauczy się porównywać dokumentację projektu z modelem BIM, sprawdzać parametry modelu, szukać i zarządzać konfliktami pomiędzy branżami, komunikować się z zespołem poprzez międzynarodowy format BCF, pozna dogłębnie format IFC i jego możliwości. To wszystko na darmowym komercyjnym oprogramowaniu.

Ponadto uczestnik dowie się o mocnych i słabych punktach oraz możliwościach oprogramowania klasy BIM. Będzie umiał podpowiedzieć projektantowi, w jakim zakresie i jak poprawić model.

INFO

 

Aktualne terminy, plan szkolenia, formularz rejestracyjny na stronie http://www.bimblog.pl/szkolenia/bim-dla-menadzerow/