ORGANIZATOR SZKOLENIA

 

Uczestnicy: Szkolenia przeznaczone są dla profesjonalnych firm wykorzystujących w swojej działalności rozwiązania SOFiSTiK, ale także dla studentów i absolwentów uczelni technicznych, a w szczególności kierunków budowlanych.

Prowadzący: Prowadzącymi szkolenia są absolwenci Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej, kierunku Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Nasza kadra posiada bogaty wachlarz doświadczeń, zarówno w zakresie rozwiązywania praktycznych zagadnień inżynierskich (BIM, modelowanie, dokumentacja), jak również w działalności naukowo – dydaktycznej.

mgr inż. Błażej Legut, mgr inż. Tomasz Howiacki

Opcje szkoleń:

1. SOFiSTiK FEM – 12 h*

2. SOFiSTiK BIM Product Line – 5 h*

3. SOFiSTiK FEM PLUS+ – czas ustalany indywidualnie

4. SOFiSTiK FEM & BIM Product Line – 18 h*

* h – godzina zegarowa (60 min)

Aktualne informacje o szkoleniach oraz oprogramowaniu SOFiSTiK dostępne na stronach:

·   BIM Service

·   Oprogramowanie SOFiSTiK