Szkolenie przybliża zagadnienia związane z wykorzystaniem BIM w przygotowaniu, zaplanowaniu oraz zarządzaniu inwestycją budowlaną według norm ISO 19650. Pozwala na nabycie kluczowych umiejętności z zakresu przygotowania dokumentów, zaplanowania procesów BIM, standaryzacji i właściwej organizacji pracy z wykorzystaniem BIM.

Szczegóły szkolenia

cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego działania w zakresie stosowania metodyki BIM w celu planowania, realizacji i koordynacji projektów BIM według zasad opisanych w PN-EN ISO 19650 oraz na podstawie studium przypadku inwestycji BIM realizowanych w Polsce.

profil szkolenia

Szkolenie dedykowane dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego (inwestor, menedżer, projektant, wykonawca, zarządca nieruchomości itp.

Czas trwania i inne dodatkowe informacje
 • Lokalizacja: cała Polska, on-line
 • Czas trwania: 3 dni/24 godziny lekcyjne lub 6 dni/24 godziny lekcyjne
 • Godziny szkolenia: od 9:00 do 16:00
 • Koszt: 1800 zł plus VAT od osoby (maksymalna liczba osób: 10, minimalna:4)
 • Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia stacjonarnego w innym mieście na terenie Polski – cena ustalana indywidualnie.
 • Metoda organizacji szkolenia: szkolenie on-line.
 • Aktualne terminy, plan szkolenia, formularz rejestracyjny na stronie organizatora www.g4bim.pl
 • Szkolenie może zostać zrealizowane w osobnych modułach – Agile BIM, Planowanie realizacji inwestycji w BIM według ISO 19650, Technologia BIM w procesie inwestycyjno-budowlanym. Więcej informacji na stronie www.g4bim.pl
 • Rabat dla członków BIM Klastra – 10%

Organizator szkolenia

Grupa4BIM

 • ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
 • +48 608 514 272
 • kontakt@g4bim.pl
 • www.g4bim.pl
 • NIP 9451802321

Zaufali nam

 
 
 
 
 

Centrum Szkoleniowe

Zobacz inne szkolenia