Eksperci

Michał Polaczek

Aplikant radcowski. W Kancelarii Prawnej Majewski i Współpracownicy zajmuje się głównie tematami z zakresu prawa zamówień publicznych oraz bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego. Doradza również w kwestiach bieżących, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów sportowych.
Posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej dla zamawiających na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przygotowuje pisma dla wykonawców w tego typu postępowaniach oraz w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych.