Eltel Networks Engineering SA

In by Łukasz Pryczkat

Stanowi w pełni niezależny, kompetentny i poszukujący innowacji zespół, będący partnerem Klienta w realizacji zadań z zakresu przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Biuro studiów i projektów elektroenergetycznych posiada wieloletnią tradycję i obszerne doświadczenie w branży budownictwa elektroenergetycznego.
Oferta biura obejmuje opracowanie koncepcji, studiów wykonalności, analiz i kompletnych dokumentacji projektowych jak i formalno prawnych niezbędnych dla potrzeb inwestycji w zakresie linii i stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć. Proponujemy także rozwiązania dotyczące zakresu telekomunikacji stacyjnej i analiz systemowych.
Dorobkiem Eltel Networks Engineering są projekty większości linii 400kV i 220kV oraz stacji elektroenergetycznych 400/220/110 kV wybudowanych w Polsce.
Największym kapitałem naszej firmy jest ponad 100 osobowa grupa projektantów z doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, którzy zapewniają usługi najwyższej jakości podczas realizacji projektów w kraju jak i zagranicą.

www.eltelnetworks.pl