News

13/08/20

Projekt pilotażowy BIM w PKP PLK S.A.

Prowadzony projekt pilotażowy BIM w PKP obejmował swoim zakresem realizacje inwestycji na etapie postępowania przetargowego na wybór Projektanta i opracowania dokumentacji projektowej. Całość zlecenia podzielona była na trzy główne części:…
Read more
09/07/20

Stadion Miejski w Szczecinie

M.A.D. Engineers sp. z o.o. wykonało na zlecenie Klienta następujące usługi: Sporządzenie zapisów SIWZ dotyczących stosowania technologii BIM w ramach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, Sporządzenie zapisów umowy…
Read more
09/07/20

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

M.A.D. Engineers sp. z o.o. świadczyła kompleksową usługę doradztwa w zakresie stosowania BIM dla RCKiK w Opolu. Całość zamówienia podzielona była na dwa etapy: Etap I – składający się z dwóch…
Read more
09/07/20

Budowa zajezdni tramwajowej Annopol

M.A.D. Engineers sp. z o.o. świadczyła kompleksową usługę doradztwa w zakresie stosowania BIM dla Biura Inwestycji Strategicznych Tramwajów Warszawskich. Całość podzielona jest na cztery etapy: Etap I – szkolenie…
Read more
08/09/19

Budowa budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Budynek Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu składa się z 3 części: Część nr 1, dydaktyczno-naukowo-badawczy Część nr 2, naukowo-badawczy Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Część nr 3, dydaktyczno-naukowy Poszczególne części…
Read more