News

26/05/23

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektów Cepelii

Na zlecenie klienta wykonana został inwentaryzacja architektoniczno-budowlana zespołu budynków głównej siedziby “Cepelia” w Warszawie na ulicy Chmielnej. Obiekt pomierzony został metodą skaningu laserowego. Jest to najwierniejsza i najszybsza metoda pozyskania…
Read more
26/05/23

Model BIM konstrukcji zakładu produkcyjnego

Modele BIM zostały wykonane na podstawie dokumentacji projektowej. Zostały osadzone w jednym spójnym układzie współrzędnych. Podobnie jak w modelu budynku głównego, zamodelowane i sparametryzowane zostały elementy konstrukcyjne budynków pomocniczych…
Read more
26/05/23

Skaning laserowy Radiostacji Gliwice

Skaning laserowy obiektu, jakim jest maszt nadawczy Radiostacji gliwickiej. Obiekt w całości wykonany jest z konstrukcji drewnianej, co czyni go najwyższą drewnianą wieżą nadawczą na świecie. Bardzo istotne podczas pomiaru,…
Read more
09/02/23

Osiedle mieszkaniowe „Wygodne”

Wizualizacja osiedla: https://www.youtube.com/watch?v=SZD6a_Zye5U&ab_channel=SzymonZdziebczok…
Read more
09/02/23

Budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem biurowo-socjalnym

Wizualizacja obiektu: https://www.youtube.com/watch?v=uQ1M7vHUUxs&ab_channel=SzymonZdziebczok…
Read more
09/02/23

Dom Seniora

No excerpt…
Read more
23/03/22

Budynek hotelowy z garażem podziemnym i usługami

Projekt modelowany wielobranżowo w 3D, pliki współdzielone przechowywane i publikowanych na serwerze CFD, stosowana była jednorodna nomenklatura plików, a koordynacja prowadzono przy użyciu platformy koordynacyjnej.…
Read more
23/03/22

Projekt osiedlowej kotłowni olejowej CO i CWU

Inwestycja obejmowała budowę nowoczesnej kotłowni osiedlowej zastępującej wyeksploatowaną kotłownię parowo-wodną opalaną węglem. Projekt stanowił spore wyzwanie ze względu na konieczność zachowania ciągłości dostawy ciepła. Z tego względu jedynym…
Read more
23/03/22

Zakład przetwórstwa oraz prania odzieży roboczej i mat wejściowych

Pralnia przemysłowa, w której zaprojektowano między innymi instalacje dla 5-ciu rodzajów wód technologicznych i 4-rech rodzajów ścieków. Dla potrzeb koordynacji projektu instalacji tryskaczowej projektant sanitarny (PPIS Szumscy s.c.)…
Read more
23/03/22

Zakład produkcji elektroniki

Na etapie projektowania powstał wyłącznie model instalacji sanitarnych, a następnie w celu usprawnienia procesu budowy, dzięki korzyściom płynącym z modelu, dział projektowy inwestora (specjalizacja automatyka przemysłowa) na etapie realizacji zamodelował…
Read more