News

23/03/22

Osiedlowy węzeł cieplny CO i CWU zasilany parą nasyconą

Projekt sentymentalny. Po równo 20 latach mieliśmy możliwość powtórnego zaprojektowania tego samego węzła z powodu „śmierci technicznej” instalacji. Co ciekawe na przestrzeni tych 20 lat postęp techniczny okazał się…
Read more
23/03/22

Salon sprzedaży samochodów osobowych z serwisem mechanicznym i blacharsko-lakierniczym

Wielobranżowy projekt salonu samochodowego Audi z częścią przeznaczoną na serwis mechaniczny i blacharsko-lakierniczy. Na etapie prac projektowych inwestycja została w pełni zamodelowana w zakresie konstrukcji i instalacji sanitarnych..…
Read more
23/02/22

Projekt rozbudowy piekarni Lubaszka

Piekarnia powstała w 2006 roku i jest systematycznie rozbudowywana – pierwsza rozbudowa miała miejsce w 2012 roku, druga aktualnie trwa. Najnowszy projekt jest realizowany z elementami BIM: wielobranżowo modelowany…
Read more
09/02/21

Zespół pałacowo-parkowy w Oborach

Przygotowanie modelu 3D BIM i dokumentacji 2D stanu istniejącego w programie Archicad, które stanowiły podstawę dalszych prac projektowych Architektów i projektantów branżowych.…
Read more
09/02/21

Budynek węgierskiej ekspozytury handlowej w Warszawie

Przygotowanie modelu 3D BIM i dokumentacji 2D stanu istniejącego w programie Archicad, które stanowiły podstawę dalszych prac projektowych Architektów i projektantów branżowych.…
Read more
09/02/21

Zabytkowa wieża Radziejowskiego

Przygotowanie modelu 3D BIM i dokumentacji 2D stanu istniejącego w programie Archicad, które stanowiły podstawę dalszych prac projektowych Architektów i projektantów branżowych.…
Read more
09/02/21

Zabytkowy dworzec kolejowy w Rokicinach

Przygotowanie modelu 3D BIM i dokumentacji 2D stanu istniejącego w programie Archicad, które stanowiły podstawę dalszych prac projektowych Architektów i projektantów branżowych.…
Read more
08/02/21

Pałac Małachowskich w Nałęczowie

Przygotowanie modelu 3D BIM i dokumentacji 2D stanu istniejącego w programie Archicad, które stanowiły podstawę dalszych prac projektowych Architektów i projektantów branżowych.…
Read more
13/08/20

Projekt pilotażowy BIM w PKP PLK S.A.

Prowadzony projekt pilotażowy BIM w PKP obejmował swoim zakresem realizacje inwestycji na etapie postępowania przetargowego na wybór Projektanta i opracowania dokumentacji projektowej. Całość zlecenia podzielona była na trzy główne części:…
Read more
09/07/20

Instalacja przemysłowa

Zadaniem firm realizujących zlecenie było wykonanie projektu warsztatowego konstrukcji stalowej. Na podstawie udostępnionych przez Klienta materiałów (wyniki obliczeń statycznych oraz model koncepcyjny) zostały wykonane następujące usługi: zaprojektowano…
Read more