News

09/07/20

Hot Spring Bay

Hot Spring Bay to kompleks hotelowo – apartamentowo – wypoczynkowy w Szczecinie. Kompleks składa się z trzech integralnych części: Mariny Zespołu hotelowo apartamentowego Parku geotermalnego Pierwszy etap inwestycji…
Read more
09/07/20

Stadion Miejski w Szczecinie

M.A.D. Engineers sp. z o.o. wykonało na zlecenie Klienta następujące usługi: Sporządzenie zapisów SIWZ dotyczących stosowania technologii BIM w ramach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, Sporządzenie zapisów umowy…
Read more
09/07/20

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

M.A.D. Engineers sp. z o.o. świadczyła kompleksową usługę doradztwa w zakresie stosowania BIM dla RCKiK w Opolu. Całość zamówienia podzielona była na dwa etapy: Etap I – składający się z dwóch…
Read more
09/07/20

Budowa zajezdni tramwajowej Annopol

M.A.D. Engineers sp. z o.o. świadczyła kompleksową usługę doradztwa w zakresie stosowania BIM dla Biura Inwestycji Strategicznych Tramwajów Warszawskich. Całość podzielona jest na cztery etapy: Etap I – szkolenie…
Read more
23/04/20

Źródło ciepła i chłodu nowej fabryki NIBE-BIAWAR

No excerpt…
Read more
23/04/20

Część wydziału linii technologicznej proszków mlecznych

No excerpt…
Read more
12/03/20

Budowa budynku Żłobka Miejskiego przy ul.Stefana Kisielewskiego w Krośnie

No excerpt…
Read more
12/03/20

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Farmaceutów 2 w Krakowie

No excerpt…
Read more
12/03/20

Inwentaryzacja budowlana w technologii BIM dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

No excerpt…
Read more
12/03/20

Remont instalacji elektrycznych w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

No excerpt…
Read more