Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie jest jednostką organizacyjną Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Instytut realizuje zadania związane z dydaktyką, pracami naukowo-badawczymi, a także usługami w dziedzinach: budownictwo oraz transport. W dziedzinie budownictwo działalność naukowa i dydaktyczna koncentruje się na zagadnieniach takich jak: technologia robót budowlanych, zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym, zarządzenie przedsiębiorstwem budowlanym, organizacja robót budowlanych, organizacja i kierowanie budową, ekonomika budownictwa, kosztorysowanie robót budowlanych, prawo budowlane. W ramach świadczonych usług dla podmiotów zewnętrznych działalność Instytutu obejmuje między innymi: analizy kosztów robót budowlanych, kosztorysowanie robót budowlanych, analizy techniczno–ekonomiczne, opinie i ekspertyzy (w tym opinie sporządzane dla sądów), wycena nieruchomości, szkolenia i kursy.

www.izwbit.pk.edu.pl