Image

Metodyka BIM w cyklu dostarczania informacji według projektowej ISO 19650. Planowanie, przygotowanie, realizacja, koordynacja i zwinne zarządzanie projektami BIM.

Szkolenie przybliża zagadnienia związane z wykorzystaniem BIM w przygotowaniu, zaplanowaniu oraz zarządzaniu inwestycją budowlaną według norm ISO 19650. Pozwala na nabycie kluczowych umiejętności z zakresu przygotowania dokumentów, zaplanowania procesów BIM, standaryzacji i właściwej organizacji pracy z wykorzystaniem BIM.

Szczegóły szkolenia

cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego działania w zakresie stosowania metodyki BIM w celu planowania, realizacji i koordynacji projektów BIM według zasad opisanych w PN-EN ISO 19650 oraz na podstawie studium przypadku inwestycji BIM realizowanych w Polsce.

profil szkolenia

Szkolenie dedykowane dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego (inwestor, menedżer, projektant, wykonawca, zarządca nieruchomości itp.

czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • Lokalizacja: cała Polska, on-line
  • Czas trwania: 3 dni/24 godziny lekcyjne lub 6 dni/24 godziny lekcyjne
  • Godziny szkolenia: od 9:00 do 16:00
  • Koszt: 1800 zł plus VAT od osoby (maksymalna liczba osób: 10, minimalna:4)
  • Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia stacjonarnego w innym mieście na terenie Polski – cena ustalana indywidualnie.
  • Metoda organizacji szkolenia: szkolenie on-line.
  • Aktualne terminy, plan szkolenia, formularz rejestracyjny na stronie organizatora www.g4bim.pl
  • Szkolenie może zostać zrealizowane w osobnych modułach – Agile BIM, Planowanie realizacji inwestycji w BIM według ISO 19650, Technologia BIM w procesie inwestycyjno-budowlanym. Więcej informacji na stronie www.g4bim.pl
  • Rabat dla członków BIM Klastra – 10%

Organizator szkolenia

Image

Grupa4BIM