Image

Zarządzanie Projektami

Details on the training

PURPOSE OF THE TRAINING

Projekt to najlepsza formuła dostarczania jednorazowych i skomplikowanych produktów. A budownictwo i architektura właśnie na tym polega – za każdym razem tworzymy i realizujemy prototypowy projekt w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Niestety nasza skuteczność nie jest najlepsza – według większości badań jedynie 25% projektów kończymy w zakładanym czasie, terminie i z zadowolonym z rezultatu klientem. Co robimy nie tak?

Większość naszych porażek nie ma nic wspólnego z przygotowaniem merytorycznym. Brakuje za to kontroli nad celami, ograniczeniami i ryzykami projektu. Nawet najlepsze metodyki zarządzania projektami stosowane bez doświadczenia i znajomości kontekstu branży nie przynoszą powtarzalnych wyników. Do tego potrzeba czegoś więcej.

Szkolenie z „Zarządzania projektami w branży architektonicznej i budowlanej” powstało, aby zamknąć lukę pomiędzy teorią a praktycznymi umiejętnościami skutecznego dostarczania wyników projektu. Uczestnicy konsekwentnie budują kompetencje pozwalające na samodzielne:

 • definiowanie celu, zakresu i kryteriów sukcesu projektu
 • budowanie zrozumiałego i kompletnego budżet projektu
 • tworzenie harmonogramów wiążących cele biznesowe z ryzkami projektu i otoczeniem zewnętrznym projektu
 • skuteczne zarządzanie komunikacją i przepływem informacji na projekcie
 • zarządzenie relacjami w zespole projektowym
 • prognozowanie wyniku projektu
 • zarządzanie ryzykami projektu
 • praktyczne wykorzystanie nowoczesnych metodyk zarządzania projektem (Agile Construction, Lean Construction)
 • dostosowanie zakresu korzystania z metodyki BIM do potrzeb i dojrzałości organizacji projektowej

TRAINING PROFILE

Szkolenie przygotowane specjalnie pod kątem wyzwań, które spotykają w swojej codziennej pracy zarządzający zespołami lub aktywnie uczestniczący w realizacji projektów:

 • Projektanci
 • Architekci
 • Kierownicy Budów
 • Koordynatorzy Budów
 • Menadżerowie Projektów

Praktyczny wymiar szkolenia uwzględnia specyfikę realizacji projektów w obszarze architektury i budownictwa. Nowe umiejętności uczestników przekładają się na skuteczność realizacji celów stawianych sobie przez:

 • biura projektowe
 • biura architektoniczne
 • firmy consultingowe zajmujące się nadzorami budowlanymi
 • generalnych wykonawców robót budowlanych
 • zarządy infrastruktury drogowej
 • zarządy infrastruktury kolejowej
 • zarządy infrastruktury podziemnej
 • zarządy infrastruktury wodnej i środowiskowej
 • zarządców nieruchomości
 • producentów materiałów budowlanych

DURATION AND ADDITIONAL DATA

 • Czas trwania: szkolenie dwudniowe.
 • Grupy szkoleniowe: min. 8 uczestników max. 15 uczestników
 • Miejsce szkolenia: Kraków, Wrocław, Warszawa, Gdańsk
 • Szkolenia wewnętrzne – szczegóły ustalane indywidualnie
 • Cena podstawowa dla jednego uczestnika: 1299 PLN netto + VAT
 • Członkowie BIM Klastra: -25%: 974 PLN netto + VAT

method of implementation

Dzień 1
Pierwszy dzień szkolenia buduje solidne fundamenty dla zrozumienia podstawowych etapów i procesów związanych z zarządzaniem projektem.

 • Podstawy zarządzania projektem
 • Definiowanie zakresu projektu
 • Definiowanie ryzyk związanych z projektem
 • Zarządzanie budżetem projektu
 • Zarządzanie harmonogramem projektu
 • Zarządzanie zespołem

Dzień 2
Drugi dzień skupia się na kompetencjach i narzędziach możliwych do praktycznego stosowania na projektach od samego początku.

 • Zarządzanie komunikacją i informacją
 • Zarządzanie kontraktem / Zarządzanie zmianą
 • Podstawy administrowania projektem
 • Zarządzanie ryzykiem projektu
 • Prognozowanie wyniku projektu – kontroling projektu
 • Lean Construction
 • Agile Construction
 • Zarządzanie Relacjami
 • Zarządzanie Projektami w połączeniu z BIM

Training initiator

Image

Topolinski Consulting