2 kwietnia 2012

podpisano Porozumienie o utworzeniu klastra pod nazwą „Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie” przez:

 • M.A.D. ENGINEERS Maciej Dejer, Andrzej Inglot spółka cywilna, reprezentowana przez:
  – Maciej Dejer – współwłaściciel
  – Andrzej Inglot – współwłaściciel
 • DATACOMP sp. z o.o., reprezentowana przez:
  – Andrzej Tomana – wiceprezes Zarządu,
 • Budexpert Doradztwo Inżynierskie Janusz Brożek, Grzegorz Śladowski spółka cywilna,
  reprezentowana przez:
  – Janusz Brożek – współwłaściciel
  – Grzegorz Śladowski – współwłaściciel
 • Vostok Design Wojciech Gawinowski, reprezentowana przez:
  – Wojciech Gawinowski – właściciel