maj 2015
BIM Klaster nominowany do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015
21 maja 2015
Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i BIM Klaster organizują konferencję „Dzień BIM” w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej
lipiec 2015
Maciej Dejer (Prezes BIM Klastra) został zakwalifikowany do prac w ramach grupy roboczej ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji z obszaru „Technologie informacyjne i komunikacyjne”
7 października 2015
Zarząd organizacji BuildingSmart Nordic przyznał polskim przedstawicielom status obserwatora przy BuildingSmart Nordic. Instytucjonalnym członkiem z Polski został BIM Klaster reprezentowany przez Macieja Dejera z firmy M.A.D. Engineers, Adam Glema z Politechniki Poznańskiej oraz Andrzeja Tomany z firmy DataComp i Izby Projektowania Budowlanego
22 października 2015
prelekcja specjalistów z BIM Klastra na „III Kongresie Profesjonalistów IT” w Rzeszowie
4 grudzień 2015
Urząd Zamówień Publicznych przy merytorycznej pomocy członków Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa oraz BIM Klastra organizuje konferencję “Technologia BIM w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych” w Warszawie