16 luty 2018

Spotkanie informacyjne dot. Projektu pilotażowego „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28 z zastosowaniem technologii BIM” – udział w spotkaniu w roli uczestnika /obserwatora

6 kwietnia 2018

BIM Klaster partnerem merytorycznym Kongresu „SMART PROJECT, BUILDING & CITY” w Rzeszowie

24 kwietnia 2018

BIM Klaster organizatorem merytorycznym 5 edycji konferencji „Projektowanie Przyszłości 2018” w Warszawie. Wśród prelegentów przedstawiciele firm z BIM Klastra: Dhr. Jan Van Sichem (BIMplan / Revit Standards Foundation), Robert Szczepaniak ( Vectorwors), Karolina Wróbel (M.A.D. Engineers), Marek Piotrowicz (TB Poland), Michał Garstecki (Amigeo Sp. z o.o.)

27 kwietnia 2018

BIM Klaster podpisał umowę o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie a firmą M.A.D. Engineers Sp. z o.o. Na mocy umowy począwszy od dnia 27.04.2018 obie strony będą organizować wspólnie cykliczne szkolenia pod nazwą „BIM dla Inwestorów”.

25 czerwca 2018

Podpisana została umowa o partnerstwie pomiędzy BIM Klastrem a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

lipiec 2018

Kooperacja firm z BIM Klastra w Szkoleniu pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (M.A.D. Engineers zaprosiła ekspertów z BIM Klastra, reprezentujących firmy: WSC Witold Szymanik i Spółka, ProGea 4D, Amigeo, Argas Projekt, Design Express i Datacomp)

16 lipica 2018

BIM Klaster podpisał umowę partnerską z firmą Konfoteka Sp. z o.o.

31 sierpnia 2018

BIM Klaster w odpowiedzi na zaproszenie do współpracy, złożył propozycję współpracy z GDDKiA w pilotażowym projekcie z zastosowaniem technologii BIM wraz z Portfolio naszych ekspertów.

27-28 października 2018

BIM Klaster partnerem „BIM World MUNICH 2018” w Monachium

14 listopada 2018

BIM Klaster patronem honorowym konferencji „Nowe Oblicza BIM 2018” w Warszawie