7 marzec 2019

Politechnika Krakowska dołącza do grona partnerów BIM Klastra

3–4 kwietnia 2019

BIM Klaster organizatorem merytorycznym 6 edycji konferencji „Projektowanie Przyszłości 2019” w Krakowie

kwiecień–maj 2019

Szkolenie pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Rolniczego – projekt zrealizowany we współpracy z firmą M.A.D. Engineers. Do realizacji szkolenia firma M.A.D. Engineers zaprosiła ekspertów z BIM Klastra, reprezentujących firmy: WSC Witold Szymanik i Spółka, Amigeo, TM-sys, Design Express i TB Poland

29 maja 2019

udział BIM Klastra w spotkaniu w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie „BIM Hyde Park”– udział w wydarzeniu zarówno w roli prelegentów jak i licznego grona uczestników

maj 2019

BIM Klaster wpisany na Mapę Klastrów Polskich

12 czerwca 2019

udział Katarzyny Orlińskiej-Dejer w roli moderatora panelu „Inteligentne budownictwo – czy digitalizacja zrewolucjonizuje sektor infrastruktury?” podczas „IV Kongresu Infrastruktury Polskiej 2019” w Warszawie

czerwiec 2019

BIM Klaster wpisany na listę podmiotów do wykorzystania w procesie konsultacji publicznych projektów aktów prawnych

28 wrzesień 2019

pierwsza edycja spotkania networking-owego BIM Steak

15 październik 2019

podpisanie umowy na realizację projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”. Projekt realizowany we współpracy z PwCAdvisory, na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach programu „Structural Reform Support Service”. Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Rozwoju. Więcej o projekcie: www.bimklaster.org.pl/cyfryzacja-procesu-budowlanego-w-polsce-projekt-promujacy-rozwiazania-bim/

grudzień 2019

BIM Klaster wchodzi w skład jednego z pięciu konsorcjów, które zyskały uznanie w oczach ekspertów oceniających w konkursie „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” organizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju). Krakowski DIH jest wiodącym i jedynym w Polsce południowej z pięciu powołanych konsorcjów. Projekt KPT i partnerów ( ASTOR, T-Mobile, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Instytut Kościuszki, BIM Klaster), został wyłoniony w drodze konkursu i zdobył najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich 41 zgłoszonych. Więcej o projekcie: www.kpt.krakow.pl/przemysl/digital-innovation-hub/