Marzec 2020

III Kongres Smart, Building & City 2020 – BIM Klaster patronował wydarzeniu. Nasi członkowie, firmy: Datacomp , M.A.D. EngineersURBAN Project, znalazły się w gronie laureatów plebiscytu BIM INNOVATION organizowanego w ramach III Kongresu Smart, Building & City 2020

Czerwiec 2020

Kongres Infrastruktury Polskiej 2020 – udział Macieja Dejera , v-ce Prezesa BIM Klastra, w debacie „Cyfryzacja branży budowlanej”, w roli jednego z ekspertów biorących udział w debacie

do 11.2020

Realizacja projektu „ Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”. Projekt realizowany we współpracy z PwC Advisory, na zlecenie komisji Europejskiej w ramach programu „Structural Reform Support Service”. Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii (dawniej Ministerstwo Rozwoju). Więcej i projekcie : https://www.bimklaster.org.pl/projekty/cyfryzacja-procesu-budowlanego-w-polsce/

w toku

BIM Klaster, od 2019 roku, wchodzi w skład Digital Innovation Hub – jednego z pięciu konsorcjów, które zyskały uznanie w oczach ekspertów oceniających w konkursie „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”. Produkty BIM Klastra zrealizowane w ramach projektu, na przestrzeni 2020 roku:

  • Kursy e-learningowe
  • Cykl webinariów
  • Szkolenie „BIM w Przemyśle 4.0. Poradnik dla Inwestora”
  • Mobilny demonstrator BIM

Więcej o projekcie: https://www.bimklaster.org.pl/projekty/digital-innovation-hub/

Listopad 2020

Uruchomienie Bazy Wiedzy BIM Klastra – gdzie udostępniane są materiały dotyczące Stowarzyszenia oraz jego działalności. Jest to również repozytorium rozmaitych publikacji dotyczących innowacyjnych technologii, autorstwa naszych członków i nie tylko. Można tutaj znaleźć prezentacje z wydarzeń organizowanych i/lub współorganizowanych przez BIM Klaster, materiały prasowe oraz wideo, interesujące zdjęcia, wywiady czy też odnośniki do stron internetowych.   Swoje miejsce mają tu również materiały informacyjne na temat naszych firm członkowskich. https://www.bimklaster.org.pl/oferta/przestrzen-klastrowicza/

Uruchamiamy CENTRUM SZKOLENIOWE BIM KLASTRA https://www.bimklaster.org.pl/centrumszkoleniowe/ ) to inicjatywa, której celem jest zagregowanie w jednym miejscu szkoleń organizowanych przez BIM Klaster oraz firmy członkowskie Stowarzyszenia, dając tym samym osobom zainteresowanym poszerzaniem swej wiedzy możliwość szybkiego dotarcia do wysokiej klasy specjalistów i praktycznych szkoleń.