w toku

BIM Klaster, od 2019 roku, wchodzi w skład Digital Innovation Hub – jednego z pięciu konsorcjów, które zyskały uznanie w oczach ekspertów oceniających w konkursie „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”. Produkty BIM Klastra zrealizowane w ramach projektu, na przestrzeni 2021 roku:

  • Cykl webinariów
  • Szkolenie „BIM w Przemyśle 4.0. Poradnik dla Inwestora”

Więcej o projekcie: https://www.bimklaster.org.pl/projekty/digital-innovation-hub/

Kwiecień 2021

Krakowski Park Technologiczny – lider konsorcjum hub4industry, został jednym z 25 polskich kandydatów na Europejski Hub Innowacji Cyfrowych wyłonionych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. BIM Klaster jest jednym  z partnerów i współtwórców wniosku. https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/Konkurs-wylonienie-polskich-kandydatow-na-Europejskie-Huby-Innowacji-Cyfrowych-krajowa-preselekcja

Kwiecień 2021

Udział naszego eksperta @Maciej Dejer w organizowanym przez hub4industry dniu otwartym Fabryki Przemysłu Przyszłości. Hasło spotkania #DigitalTwin

Kwiecień 2021

Eksperci BIM Klastra @Maciej Dejer i @Robert Szczepaniak prowadzą szkolenie „BIM – standaryzacja elementów inwestycyjnych w branży budowlanej. Wymogi BIM w polskich zamówieniach publicznych na przykładzie przetargów” dla członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”

Maj 2021

BIM Klaster i DIH hub4industry organizatorami trzydniowej konferencji BIM4industry 2021 praktyka i trendy. Więcej o wydarzeniu: https://www.bim4industry.pl/

Maj 2021

Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) podpisało porozumienie o współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

Maj 2021

Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) podpisało porozumienie o współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie.

Czerwiec 2021

Udział Macieja Dejera , v-ce Prezesa BIM Klastra, w debacie „Building Information Modeling – projektowanie, budowa mostów i tuneli w aktualnej rzeczywistości biznesowej”, w ramach II Forum Obiektów Infrastruktury Mostowej i Tunelowej

Lipiec 2021

Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) podpisało porozumienie o współpracy z Polskim Klastrem Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland Sp. z o.o..

Wrzesień 2021

Start projektu BIMbanie.  Cykl obejmuje 12 rozmów z ekspertami i specjalistami BIM Klastra, którzy dzielą się ze słuchaczami wiedzą (tips & trics) na temat BIM i nie tylko, własnym doświadczeniem biznesowym i zawodowym, ale też ciekawostkami o sobie

Wrzesień 2021

BIM Klaster partnerem BIM World MUNICH 2021