Kwiecień 2022

Katarzyna Orlińska-Dejer – Prezes BIM Klastra i Robert Szczepaniak – v-ce Prezes BIM Klastra otrzymują akty powołujące do Grupy roboczej do spraw BIM działającej przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Kwiecień 2022

BIM Klaster organizatorem merytorycznym 7. edycji konferencji „Projektowanie Przyszłości” w Krakowie.

Maj 2022

BIM Klaster partnerem instytucjonalnym wydarzenia CYBERSEC FORUM/EXPO

Maj 2022

Udział Katarzyny Orlińskiej-Dejer, Prezes BIM Klastra, w panelu dyskusyjnym „Innowacyjne miasto”, w ramach konferencji „Smart City – innowacyjne budownictwo przyszłości” organizowanej przez Małopolska Open Eyes Economy Hub w Krakowie.

Maj 2022

BuildingSMART Polska i BIM Klaster w rozmowie o współpracy – „Wspólny kierunek”

Czerwiec 2022

Udział Katarzyny Orlinskiej-Dejer w seminarium ‘Wyzwania współczesnego budownictwa”. Wydarzenie organizowane było przez Ministra Rozwoju i Technologii. Podsumowanie wydarzenia dostępne jest tutaj.

Wrzesień 2022

BIM Klaster wspólnie z fundacją #Horyzont360 w ramach ROBO CHALLENGE 2022 miał okazję zabrać małych i dużych adeptów inżynierii w niezapomnianą podróż. Szczególne podziękowania należą się firmom TMSYS sp. z o.o. i Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. za entuzjazm i zaangażowanie.

Wrzesień 2022

Druga edycja spotkania networking-owego .

Wrzesień 2022

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie – BIM Klaster – dokonało wyboru władz na kolejną kadencję. Powołało zarząd w składzie: Maciej DejerKonrad MajewskiKatarzyna Orlińska-DejerWojciech Sumlet, Robert Szczepaniak >> rob gester. Funkcję Prezesa powierzono Katarzynie Orlińskiej-Dejer.

Październik 2022

Publikacja „BIM Klaster – kochamy to, co robimy i robimy to dobrze”  prezentująca ostatnie, aktualne i przygotowywane przez BIM Klaster inicjatywy i projekty, magazyn Warunki Techniczne PL

Listopad 2022

Konferencja Nowe Oblicze BIM – BIM Klaster patronował wydarzeniu. Prezentacja Katarzyny Orlińskiej-Dejer, Prezes BIM Klastra – „Rozwój BIM na polskim rynku – wsparcie administracji centralnej”

Grudzień 2022

Podpisanie umowy konsorcjum dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „European Digital Innovation Hub Krakowskiego Parku Technologicznego — EDIH KPT”

#EDIH (European Digital Innovation Hub) czyli regionalne centrum innowacji cyfrowych będzie doskonałym miejscem, by firmy mogły się rozwijać w takich obszarach jak np.: inteligentna robotyzacja, AI, #cyberbezpieczeństwo, #BIM, additive manufacturing, łączność #5G, czy #IoT.

Liderem projektu, który rusza już 1 stycznia 2023 roku jest Krakowski Park Technologiczny.