Styczeń 2023

Oficjalnie ruszył projekt European Digital Innovation Hub, czyli Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych. Celem projektu jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom we właściwym wdrażaniu nowych technologii w ich firmach, a także uświadomienie podmiotom sektora publicznego, że przemysł 4.0 to ważny temat dla polskich firm, które chcą być konkurencyjne na rynku. BIMKlaster jest częścią EDIH hub4industry, którego liderem jest Krakowski Park Technologiczny | Krakow Technology Park.

Styczeń/Luty 2023

BIM Klaster Patronem Branżowym Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA.

Luty 2023

Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii opublikowane zostają dokumenty opracowane w ramach projektu „Cyfryzacja procesu inwestycyjnego w Polsce” w języku angielskim.

Marzec 2023

Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie / BIM Klaster zostało uhonorowane nagrodą „Laury Buildera” za inspirowanie działań zmierzających do pełnego wykorzystania metodyki BIM w całym procesie inwestycyjnym. Laury Buildera to wyróżnienie przyznawane przez miesięcznik „Builder” osobom, firmom i instytucjom z branży budowlanej oraz spoza niej, których działalność i świadczone usługi wpływają na rozwój budownictwa oraz działających w nim firm.

Marzec 2023

Katarzyna Orlińska-Dejer – Prezes BIM Klastra – otrzymała wyróżnienie specjalne – Osobowość branży 2022 – przyznawane przez Redakcję i Radę Naukową miesięcznika „Builder” szefom firm z branży budowlanej oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych za efektywne zarządzanie, skuteczne poszerzanie potencjału i przewagi konkurencyjnej, jak również za przedsiębiorczość i intuicję biznesową oraz wspieranie istotnych dla rozwoju branży inicjatyw.

Marzec 2023

BIM Klaster Patronem konferencji BIM MEETUP POLSKA

Kwiecień 2023

BIM Klaster organizatorem 8.edycji konferencji Projektowanie Przyszłości w Krakowie.

Maj 2023

BIM Klaster Patronem Branżowym konferencji openBIM Poland 2023