News

21/12/23

Dlaczego tradycyjne harmonogramy budowlane nie funkcjonują? (część trzecia)

W ostatniej, trzeciej części artykułu o harmonogramach budowlanych przedstawiam najnowszą wersję harmonogramu bazującego na lokalizacji prac w wielowymiarowej przestrzeni przedsięwzięcia inwestycyjnego w budownictwie. Nosi on nazwę Takt Time. Skąd się wziął…
Read more
17/10/23

Dlaczego tradycyjne harmonogramy budowlane nie funkcjonują? (część druga)

W odróżnieniu od znanych od ponad 100 lat tradycyjnych, płaskich (2D) harmonogramów Gantt’a harmonogramy bazujące na lokalizacjach (LBS – Location-Based Scheduling) podlegają dalszemu rozwojowi. Od wielu już lat istnieją kolejne…
Read more
29/08/23

Dlaczego tradycyjne harmonogramy budowlane nie funkcjonują? (część pierwsza)

Procesy budowlane na całym świecie w porównaniu z innymi gałęziami gospodarki, od prawie 100 lat charakteryzuje nieefektywność. Przejawia się ona w niedotrzymaniu terminów, budżetu oraz jakości, a także obfitując w wypadki na budowach, nierzadko…
Read more
04/01/23

BIM KLASTER – Kochamy to co robimy i robimy to dobrze.

Słowem wstępu… Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) jest najstarszą i największą w Polsce organizacją zrzeszającą proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane małe, średnie i duże przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej…
Read more
27/10/22

Arkusze problemowe A3 ciągłego doskonalenia PDCA

W latach 1930-tych amerykański fizyk i statystyk Walter Shewhart pracując w laboratoriach Bell Labs nad naukowymi analizami poprawy procesów gospodarczych zapisał je jako cykliczne iteracje (sekwencje pętli powtórzeniowych). Są to cykle usprawniania…
Read more
19/05/22

Wspólny kierunek!

O współpracy BIM Klastra i buildingSMART Polska z  Maciejem Dejerem, Robertem Szczepaniakiem (BIM Klaster) i Jackiem Borucem, Piotrkiem Dymarskim (buildingSMART Polska) rozmawiają Anna Rydzy i Katarzyna Orlińska-Dejer. Ostatnie miesiące…
Read more