15 maja br. w siedzibie głównej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie podpisane zostało porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Izbą Inżynierów Budownictwa a Stowarzyszeniem Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie celem zacieśnienia współpracy w zakresie przedsięwzięć i projektów w ramach wdrażania BIM w Polsce.

Tego dnia odbyło się też – zorganizowane przez PIIB – otwarte spotkanie, podczas którego członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa rozmawiali z przedstawicielami organizacji i firm działających w obszarze BIM, a także reprezentantami wyższych uczelni technicznych. BIM Klaster w dyskusji reprezentowali członkowie zarządu Maciej Dejer i Robert Szczepaniak.

Przedmiotem rozmów były następujące zagadnienia:

  • edukacja i podnoszenie kwalifikacji w zakresie BIM w Polsce,
  • określenie wymagań dla kluczowych stanowisk w projekcie prowadzonym w metodyce BIM,
  • konieczność uporządkowania kwestii potwierdzania kwalifikacji osób na tych stanowiskach.