BuildingSmart International to organizacja,  która powstała w 1995 roku jako wynik  przekształcenia International Associacion for Interoperability  dla kontynuowania rozpoczętych już kilka lat wcześniej prac na rzecz openBIM.  Organizacja ta ma wyodrębnione oddziały, przeważnie w formie stowarzyszeń krajowych. Czasem oddział skupia kilka sąsiadujących państw. Po wcześniejszym zapoznaniu się z działaniami oddziału regionu niemiecko-języcznego, brytyjskiego i skandynawskiego, od października 2015 roku polskie stowarzyszenie BIMklaster i trzy osoby,  pozyskały możliwość uczestniczenia w pracach międzynarodowej organizacji BuidlingSmart ze statusem obserwatora. BuildingSmart Nordic składa się zasadniczo z członków z trzech krajów: Dania, Finlandia i Szwecja. Norwegia, która wcześniej też była członkiem, odłączyła się i utworzyła odrębny oddział BuildingSmart Norge i ma obecnie status obserwatora przy BuildingSmart Nordic. W podobny sposób dołączyły ze statusem obserwatora stowarzyszenia i osoby najpierw z Estonii, następnie Litwy, a ostatnio ponad rok temu z Polski. Pozyskanie statusu obserwatora przy oddziale BuildingSmart Nordic dla polskiego stowarzyszenia i trzech osób z Polski zaowocowało uczestnictwem w zebraniach Zarządu oddziału w 2015 i 2016 roku w Sztokholmie, Helsinkach i Kopenhadze.

W wyniku zaproszenia do zorganizowania w Polsce kwartalnego zebrania  Zarządu BuildingSmart Nordic w dniu 9 listopada 2016 roku miało miejsce na terenie Polski pierwsze w historii aktywne wydarzenie organizacji BuildingSmart. Zebranie miało miejsce w Krakowie, w siedzibie firmy BIMpoint. Gospodarzem zebrania był Prezes firmy BIMpoint, Jerzy Rusin, a uczestniczyli w nim:  Przewodniczący Zarządu BuildingSmart Nordic Prof. Jan Karlshoj z Danmarks Tekniske Universitet w Lyngby/Kobenhavn, Vice-przewodniczący Zarządu Tomi Hentinnen z  firmy Gravicon z Finlandii, druga Vice-przewodnicząca Zarządu Tiina Perttula z firmy Ramboll z  Finladnii oraz członkowie Zarządu Michael Malmkvist z rządowej agencji transportowej Trafikverket w Szwecji, Mirkka Rekola z rządowej agencji budownictwa Senaatti z Finlandii. Należy jednocześnie dodać informację, że  wymienione osoby są członkami władz naczelnej organizacji BuildingSmart International. Jan Karlshoj kieruje działaniami User’s Group, w której realizowanych jest kilka ważnych projektów (product room, process room, BIM guides wiki, coordination view based on IFC4, user panel on BIM collaboration format ). Tomi Hentinnen jest członkiem International Council i Standards Committee, a Tiina Perttula Infra Model Development Manager członkiem InfraCom steering committee.    Nietypowo, zapewne ze względu na zainteresowanie organizacji BuildingSmart International aktywnością Polski i ze względu na organizację zebrania w Krakowie, uczestnikiem był Reijo Hanninen z Finlandii, członek Management Executive najbardziej aktywnej agendy społeczności BuildingSmart International. Gościliśmy też Dariusa Migilinskasa, jako obserwatora  z Litwy. Polskimi uczestnikami byli: Adam Glema z Politechniki Poznańskiej, Jerzy Rusin z BIMpoint oraz Maciej Dejer z BIMklastra. Dodatkowo został zaakceptowany przez Zarząd do udziału w zebraniu Leszek Włochyński z polskiego oddziału Hochtief. To jeszcze nie wszyscy uczestnicy ponieważ w formie telekonferencji połaczyli się zdalnie: Vaino Tarandi  z KTH Royal Institute of Technology ze Szwecji pełniący funkcję sekretarza BuildingSmart Nordic oraz wyjątkowo Christoph Eichler z Austrii z Office for Digital Engineering, członek niemiecko-języcznego oddziału BuildingSmart.

5E6408B6-9015-464D-AAC4-B7B3139FB2C9

Standardowymi punktami zebrania były sprawozdania z kwartalnych działań dotyczących BIM, z postępów prac w projektach, z funkcjonowania różnych grup roboczych, a także z organizacji różnych zebrań, seminariów, targów czy konferencji. Na zebraniu Zarządu było kilka punktów programu związanych z polskimi elementami. Były dwie prezentacje: Jerzego Rusina o funkcjonowaniu BIMklastra, ale również firmy BIMpoint; Leszka Włochyńskiego o zespole BIM w Hochtief Polska. Innym polskim akcentem było wręczenie listu gratulacyjnego dla studenta/absolwenta Politechniki Poznańskiej Wojciecha Fleminga , który zdobył „The BuildingSmart International Awards 2016” w formie „Student project honorable mention”.  Ważnym punktem zebrania, i to nie tylko ze względu na odniesienie do pytania o polskie  usytuowanie działań organizacji BuildingSmart była dyskusja na temat organizacyjnej struktury oddziałów. Dyskusja taka toczy się pomiędzy BuildingSmart Int i BuildingSmart Nordic czy nadal ma istnieć oddział złożony z trzech krajów: Danii, Finlandii i Szwecji oraz czy i jak mają funkcjonować członkowie ze statusem obserwatora. BuildingSmart Nordic deklaruje zachowanie współpracy regionu Skandynawii, nawet gdyby zaistniała konieczność powstania trzech odrębnych oddziałów. Specjalnym rozszerzeniem dyskusji na temat organizacji oddziałów była wypowiedź Christopha Eichlera. Po odłączeniu się BuildingSmart Swiss od oddziału BuildingSmart German, dotychczasowo jako oddziału języka niemieckiego, również Austria podjęła dyskusję na temat reorganizacji. Christoph Eichler przedstawił opcję utworzenia oddziału BuildingSmart Central and Eastern Europe, w którym widziałby Austrię, Węgry, Czechy , Słowację, Polskę, Rumunię, Słowenię i inne kraje bałkańskie. Propozycja ta oznaczałaby utrzymanie istnienia oddziałów złożonych z wielu krajów. Stąd udział w formie teletransmisji przedstawiciela Austrii w zebraniu zarządu BuildingSmart Nordic.  Obecność wśród uczestników reprezentanta z Litwy i późniejsze dołączenie jeszcze, również w formie teletransmisji, reprezentanta z Estonii Risto Vahenurma otworzyło dyskusję umiejscowienia krajów bałtyckich, którym istniejąca sytuacja najbardziej odpowiada – nie muszą tworzyć odrębnego oddziału BuildingSmart Baltic, tym bardziej nie muszą tworzyć własnych oddziałów krajowych. Polska jest zasadniczo postrzegana jako duży kraj, w kręgu oddziałów organizacji BuildingSmart. Terytorium, liczba ludności, wielkość rynku budownictwa i produktów budowlanych może stawiać nasz kraj obok Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, a na pewno obok Hiszpanii, Włoch czy Portugalii, które to kraje mają już samodzielne oddziały  krajowe. Ta dyskusja o organizacji oddziałów wskazała dla Polski kilka możliwości: samodzielny oddział BuildingSmart Polska, status obserwatora bezpośrednio przy BuildingSmart International, bądź udział w oddziałach łączących kilka krajów i to jak widać z przebiegu zebrania w kilku wariantach. Głosami Reijo Hanninen z  Management Executive BuildingSmart International oraz Przewodniczącego i vice-przewodniczących BuildingSmart Nordic zostało przedstawione zadanie, aby w czasie najbliższego półrocza została wypracowana i przedstawiona władzom głównym propozycja ze strony Estonii, Litwy i Polski, jak planują uczestnictwo swoich krajów w BuildingSmart. Miejmy nadzieję, że to pierwsze w Polsce wydarzenie BuildingSmart rozpoczęło stopniowy rozwój organizacji w Polsce.

dr hab. inż. Adam Glema, prof. PP
Politechnika Poznańska