Serdecznie zapraszamy na konferencję infraBIM której patronuje BIM Klaster!

infrabim

BIM W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ I KOLEJOWEJ
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
MIEJSCE KONFERENCJI: Gliwice
TERMIN KONFERENCJI: 8-9 listopada 2016 r.

www.infrabim.pl

Ogólnopolska konferencja infraBIM – BIM w infrastrukturze drogowej i kolejowej umożliwi spotkanie, wymianę poglądów oraz wskaże możliwości i sposoby wdrażania BIM w polskich projektach infrastrukturalnych. Skierowana jest do szerokiego grona przedstawicieli branży drogowej, kolejowej i mostowej a w szczególności: projektantów, wykonawców, nadzoru, dostawców oprogramowania, usług i produktów budowlanych, naukowców, prawników oraz oczywiście pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za inwestycje infrastrukturalne.


BIM (ang. Building Information Modelling), czyli po polsku modelowanie informacji o budowlach, stało się przedmiotem gorących dyskusji wśród polskich projektantów. Żywotnie interesują się tą technologią również wykonawcy i przedstawiciele administracji publicznej odpowiedzialnej za projekty infrastrukturalne. Wszystko to za sprawą dyrektywy unijnej, która zaleciła stosowanie elektronicznych modeli przy zamówieniach publicznych w sektorze budownictwa.

Zakłada się, że wykorzystanie tej technologii spowoduje m.in.:
– wzrost wydajności,
– zmniejszenie sprzeczności w dokumentacji,
– wyeliminowanie kolizji między branżami,
– obniżenie ceny ofertowej,
– eliminowanie błędów na budowie,
– obniżenie kosztów użytkowania.


– technologia BIM – czym jest i jak ją wdrożyć – specyfika BIM w projektach infrastrukturalnych – BIM w projektowaniu dróg, kolei i mostów – interoperacyjność BIM i GIS – BIM w zamówieniach publicznych – integracja procesów projektowania i budowy – prowadzenie budowy przy użyciu modeli BIM – modele BIM w zarządzaniu i utrzymaniu obiektów – modele BIM w poszerzonej rzeczywistości (AR) – integracja technologii BIM SHM AR – BIM oraz Building Life Cycle Assessment (LCA)