Image
Image

Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie – BIM Klaster – jest partnerem przedsięwzięcia „European Digital Innovation Hub Krakowskiego Parku Technologicznego – EDIH KPT”. W ramach projektu, który wspólnie z nami realizują doświadczone firmy technologiczne dysponujące potencjałem ekonomicznym i technicznym, świadczymy usługi wspierające transformację cyfrową, działania demonstracyjne, doradcze, szkoleniowo-edukacyjne i informacyjno-promocyjne, czyli tzw. usługi wsparcia transformacji cyfrowej. Chcemy jednak nie tylko podnosić poziom technologiczny firm w Polsce, ale też czerpać nieocenioną wiedzę z wymiany doświadczeń z jednostkami z zagranicy.

Jesteś zainteresowany współpracą? Chciałbyś podnosić kompetencje swoje i swoich pracowników w zakresie metodyki BIM? Znalazłeś/-aś się w odpowiednim miejscu! Możesz skorzystać z naszych Podręczników dobrych praktyk, szkoleń czy wsparcia w zakresie wdrożenia BIM. Nie umiesz sobie tego wyobrazić? Przyjdź na demonstrację i zobacz na żywo, że BIM można wykorzystywać w całym cyklu życia budynku.

Zobacz co możemy Ci zaoferować, w ramach EDIH hub4industry

Image

Podręczniki dobrych praktyk

Praktyczna wiedza podana w przystępny sposób
Podręczniki dobrych praktyk to zbiór publikacji stanowiących źródło wiedzy na temat BIM. Sięgnąć po nie powinni wszyscy ci, którzy nie chcą tracić czasu na wertowanie tony stron, aby znaleźć interesujące informacje. Podręczniki dobrych praktyk to “samo mięso” dotyczące przygotowania, a także realizacji inwestycji budowlanej z wykorzystaniem metodyki BIM.

Dla kogo?

Zbiór Podręczników dobrych praktyk to wsparcie dla:

 • pracowników jednostek administracji publicznej i przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację inwestycji budowlanych
 • przedstawicieli inwestorów i generalnych wykonawców
 • zarządców nieruchomości i firm doradczych
 • specjalistów i ekspertów
 • uczniów szkół technicznych
 • studentów wyższych uczelni technicznych
 • pasjonatów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką BIM

Podręczniki dobrych praktyk czyli...?

Podręczniki to praktyczna wiedza podana w przystępny i skondensowany sposób. Każda z części to jeden szczegółowo omówiony temat, czyli sięgasz dokładnie po wiedzę, której potrzebujesz.

Podręczniki będą dostępne za darmo!

W tym miejscu pojawi się formularz, jak tylko skończymy prace nad nimi 😊
Image

Szkolenia

Chodźże do nas na specjalistyczne szkolenia z metodyki i narzędzi cyfrowych BIM!

Pracowniku, nasze szkolenia pozwolą Ci podnieść Twoje kompetencje. Pozyskasz, usystematyzujesz i pogłębisz wiedzę z zakresu procesów i narzędzi BIM. Poznasz szereg praktycznych zagadnień związanych z wykorzystaniem metodyki BIM.

Pracodawco, szkolenia BIM Klastra przygotowują członków Twojego zespołu do realizacji procesów inwestycyjnych z wymogiem BIM i współpracy z kontrahentami z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi usprawniających procesy wymiany danych. Podnosząc kwalifikacje członków zespołu podnosisz jakość obsługi klienta i konkurencyjność swojej firmy.

Dla kogo?

Szkolenia przeznaczone dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, inwestorzy – publiczni i prywatni, generalni wykonawczy, projektanci, jednostki administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, zarządcy nieruchomości:

 • planujący realizację inwestycji budowlanej z wymogiem BIM
 • planujący wdrożenie metodyki BIM w swojej organizacji / zespole
 • realizujący inwestycje z wymogiem BIM, chcący podnieść swoje kompetencje w konkretnym obszarze

Kluczowe tematy

W naszej ofercie znajdziesz między innymi takie zagadnienia jak:

 • przygotowanie postępowań z wymogiem BIM,
 • znajomość otwartych formatów wymiany danych – IFC,
 • praca z wykorzystaniem wspólnych środowisk wymiany danych – CDE,
 • zarządzanie zespołem w dobie cyfryzacji,
 • lean construction, i inne.

Gdzie i kiedy?

Najbliższe terminy:
...

Grupy zorganizowane – napiszcie do nas – wspólnie uzgodnimy termin i miejsce szkolenia.

Koszt

MŚP – 100% udział w szkoleniu dofinansowany na zasadach pomocy de-minimis
Image

Demonstracje

Zaspokajamy Twoją ciekawość - sprawdź na żywo i sam oceń możliwości metodyki BIM!

Biorąc udział w demonstracji możesz zobaczyć praktyczne wykorzystanie technologii BIM w środowisku showroomowym z wykorzystaniem kiosku BIM wyposażonego w elektroniczną, wielobranżową dokumentację projektową, odwzorowanie infrastruktury w modelu 3D, gogle AR i VR. Jest to również możliwość spotkania i dyskusji z ekspertami, praktykami rozwiązań cyfrowych w budownictwie i zapoznania się z najnowszymi trendami technologicznymi w branży.

Organizując prezentacje chcemy Ci pokazać, że BIM można wykorzystywać w całym cyklu życia budynku - od etapu koncepcji, przez projektowanie, budowę, użytkowanie, aż po rozbiórkę obiektu. Takie działanie ma duże znaczenie dla rozwoju cyfryzacji branży inwestycyjno-budowlanej w Polsce, budując świadomość zarówno korzyści jak i ryzyk z tym związanych. Inwestorzy zarówno publiczni jak i prywatni świadomi konkretnych korzyści częściej będą sięgać po nowoczesne rozwiązania cyfrowe, podobnie jak generalni wykonawcy i projektanci. Dodatkowo, aby jak najwcześniej budować tą świadomość, zapraszamy do udziału w demonstracjach także studentów i uczniów szkół średnich.

Dla kogo?

Do udziału w demonstracjach zapraszamy przedstawicieli:

 • jednostki administracji publicznej
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorstw*
  • inwestorzy
  • wykonawcy i podwykonawcy
  • projektanci
 • technicznych szkół średnich
 • wyższych uczelni technicznych

Gdzie i kiedy?

Najbliższe terminy:
...

Grupy zorganizowane – napiszcie do nas – wspólnie uzgodnimy termin i miejsce szkolenia.

Koszt

MŚP – 100% udział w szkoleniu dofinansowany na zasadach pomocy de-minimis
Image

Wdrożenia

Doradzamy i wspieramy!

BIM Klaster oferuje wsparcie eksperckie na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji budowlanych z wymogiem BIM oraz podczas wdrożenia BIM w przedsiębiorstwie przygotowującym się do realizacji inwestycji budowlanych w metodyce BIM.

Dla kogo?

 • jednostki administracji publicznej
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorstwa planujące wdrożenie metodyki BIM
 • inwestorzy
 • o wykonawcy i podwykonawcy
 • o projektanci

Gdzie i kiedy?

Napisz do nas ustalimy termin realizacji usługi.

Koszt

MŚP - 100% udział w szkoleniu dofinansowany na zasadach pomocy de-minimis

Co od nas otrzymasz?

Wsparcie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji budowlanej z wymogiem BIM:

 •  Szkolenie wprowadzające do metodyki BIM,
 •  Doradztwo merytoryczne na etapie opracowywania Wymagań Wymiany Informacji dla BIM,
 • Wsparcie na etapie przetargowym w zakresie opracowania odpowiedzi na pytania oferentów i aktualizacji dokumentacji w zakresie BIM,
 • Wywiad, którego celem będzie: zidentyfikowanie zasobów jednostki, których zaangażowanie będzie możliwe do realizacji PP (Projektu Pilotażowego), zapoznanie się ekspertów z dotychczasowym procesem realizacji inwestycji, umiejętnościami personelu, zasobami technicznymi oraz procedurami zarządzania obiegiem informacji w procesie inwestycyjnym,
 • Raport zawierający wnioski i rekomendacje, dotyczące w szczególności: zapotrzebowania w zakresie zasobów technicznych oraz szkoleń, sugerowaną strukturę organizacyjną zespołu, wskazówki w zakresie zarządzania obiegiem informacji w procesie inwestycyjnym.

Wsparcie w zakresie wdrożenia BIM w przedsiębiorstwie przygotowującym się do realizacji inwestycji budowlanych w metodyce BIM:

 • Identyfikacja obszarów wdrożenia BIM,
 • Analiza potencjału kadrowego i sprzętowego Klienta pod kątem możliwości wdrożenia,
 • Wsparcie na etapie wdrożenia (np. opracowanie procedur, dokumentów),
 • Raport podsumowujący zawierający m.in. rekomendacje w kwestii projektów Pilotażowych czy też inwestycji do przeprowadzenia w firmie.

Partnerzy projektu

Partnerami European Digital Innovation Hub (EDIH) Krakowskiego Parku Technologicznego są doświadczone firmy technologiczne i instytucje:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 25 595 466,57 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 11 897 978,75 PLN