Projekty B&R

M.A.D. Engineers, Politechnika Krakowska

“Opracowanie metodologii budowy modelu BIM (wirtualnego modelu obiektu budowlanego) umożliwiającej efektywne wykorzystanie modelu w procesach analiz zakresu rzeczowego robót budowlanych, analiz kosztów realizacji robót budowlanych i planowania robót budowlanych.”
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy.

M.A.D. Engineers, SITECH, Prorok Consulting Engineering

„Badania nad zastosowaniem zaawansowanych technologii ICT w charakterze integratora procesów projektowania, wykonawstwa i kontroli w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Program Operacyjny Polska Wschodnia, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
Projekt wdrożenia metodyki BIM został podzielony na dwa etapy – prace badawczo rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac do przedsiębiorstwa.
W ramach pierwszego etapu czyli prac badawczo rozwojowych przeprowadzono audyt firmy Klienta w celu zdefiniowania potencjału i potrzeb w zakresie zastosowania technologii ICT. Jako najlepsze rozwiązanie do realizacji projektów zostało zarekomendowane zastosowanie metodyki BIM.
W ramach drugiego etapu czyli wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzono następujące działania:
1)       Przygotowano elementy umożliwiające pracę w technologii BIM przy wykorzystaniu plików IFC w projektach infrastrukturalnych,
2)       Opracowano aplikację typu plug-in do obsługi modeli BIM w formacie IFC,
3)       Zapewniono wsparcie w przeprowadzeniu projektu pilotażowego

DATACOMP, Politechnika Krakowska

„Opracowanie modelu kalkulacji kosztów realizacji robót budowlanych w oparciu o technologię BIM – z zastosowaniem szybkiej ścieżki wyceny ‘’macro-BIM”.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy.

M.A.D. Engineers, Politechnika Krakowska

„Stworzenie polskich standardów modelowania obiektów budowlanych w technologii BIM do wymiany informacji za pomocą formatu IFC”.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy.

Zakres prac:
1. Analiza wymagań dla modeli 3D w państwach stosujących BIM w zamówieniach publicznych (Wielka Brytania, Singapur, Finlandia)
2. Analiza wytycznych dobrego modelowania na podstawie istniejących zagranicznych opracowań (USA, Norwegia, Dania)
3. Analiza modelowania w programie Revit pod względem wymiany informacji w formacie IFC.
4. Analiza modelowania w programie ArchiCAD pod względem wymiany informacji w formacie IFC.
5. Analiza modelowania w programie Tekla Structures pod względem wymiany informacji w formacie IFC.
6. Stworzenie polskiego standardu modelowania budynków do wymiany informacji za pomocą formatu IFC.

DATACOMP, Politechnika Krakowska

„Opracowanie systemu klasyfikacji elementów obiektów budowlanych, robót budowlanych, usług budowlanych i materiałów budowlanych dla potrzeb technologii BIM, przedmiarowania i oszacowań kosztowych w przedsięwzięciach budowlanych”.
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

M.A.D. Engineers, Politechnika Krakowska

„Studium dla opracowania specyfikacji oraz dokumentacji niezbędnej dla stworzenia oprogramowania do modelowania obiektowego opartego na międzynarodowym standardzie wymiany danych IFC”.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy.

M.A.D. Engineers, Politechnika Krakowska

„Stworzenie wersji alfa oprogramowania do modelowania obiektowego opartego na międzynarodowym standardzie wymiany danych IFC”.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy.

M.A.D. Engineers, Politechnika Krakowska

„Platforma rozszerzonej rzeczywistości umożliwiająca geolokalizację obiektów i ich prezentację przy pełnym wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości na przykładzie wiosek zatopionych podczas tworzenia Zbiornika Czorsztyńskiego.”.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy.

M.A.D. Engineers, Uniwersytet Ekonomiczny

„Badanie rynku nieruchomości pod kątem stosowania zaawansowanych technik marketingowych z wykorzystaniem modelów BIM”.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy.

M.A.D. Engineers, Zakład Statystyki i Informatyki AWF

„Optymalizacja i automatyzacja procesu tworzenia dokumentacji projektowej z zakresu konstrukcji żelbetowej w programie Tekla Structures”.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy.

M.A.D. Engineers, Politechnika Krakowska

„Stworzenie innowacyjnego szkolenia z wykorzystywania modeli IFC w procesie budowlanym przy użyciu darmowego oprogramowania”.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy.