Dołącz do nas

Korzyści wynikające z członkostwa

 • Rozwój kompetencji
 • Możliwość zjednoczenia się z szeroką grupą osób – najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie budownictwa i najnowszych technologii
 • Aktualne informacje z kraju i ze świata
 • Możliwość uczestniczenia w tworzeniu standardów zawodowych i etycznych
 • Dostęp do ekspertów, szkoleń i doradztwa
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami Klastra – networking, webinaria, szkolenia, warsztaty
 • Możliwość udziału w konferencjach organizowanych przez BIM Klaster
 • Możliwość otrzymania zniżek na konferencje, seminaria, szkolenia, których BIM Klaster jest partnerem lub patronem
 • Wzrost prestiżu firmy
 • Szerokie kontakty biznesowe
 • Możliwość udziału we wspólnych przetargach
 • Możliwość tworzenia wspólnych kompleksowych ofert produktowo – usługowych
 • Promocja produktów i usług firm członkowskich
 • Udział w wyjazdach, spotkaniach integracyjnych
 • Możliwość wspólnych działań wystawienniczo-targowych

Procedury

Dokumenty formalne

 • Porozumienie o utworzeniu klastra

  pobierz

 • Statut Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie

  pobierz

 • Kodeks Etyczny Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie

  pobierz

 • Wniosek o przystąpienie do BIM Klastra

  pobierz

 • Składki Członkowskie - uchwały

  pobierz

 • BIM Klaster - Strategia Rozwoju 2018-2022

  pobierz

 • Deklaracja członkowska - Członek Zwyczajny

  pobierz

 • Rezygnacja z członkostwa BIM Klastra - Firma

  pobierz

 • Rezygnacja z członkostwa BIM Klastra - Osoba

  pobierz

 • Formularz Zmiany Danych

  pobierz

 • Oświadczenie na wykorzystanie logo

  pobierz

 • Polityka Prywatności BIM Klastra

  pobierz