Korzyści wynikające z członkostwa

 • Rozwój kompetencji
 • Możliwość zjednoczenia się z szeroką grupą osób – najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie budownictwa i najnowszych technologii
 • Aktualne informacje z kraju i ze świata
 • Możliwość uczestniczenia w tworzeniu standardów zawodowych i etycznych
 • Dostęp do ekspertów, szkoleń i doradztwa
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami Klastra – networking, webinaria, szkolenia, warsztaty
 • Możliwość udziału w konferencjach organizowanych przez BIM Klaster
 • Możliwość otrzymania zniżek na konferencje, seminaria, szkolenia, których BIM Klaster jest partnerem lub patronem
 • Wzrost prestiżu firmy
 • Szerokie kontakty biznesowe
 • Możliwość udziału we wspólnych przetargach
 • Możliwość tworzenia wspólnych kompleksowych ofert produktowo – usługowych
 • Promocja produktów i usług firm członkowskich
 • Udział w wyjazdach, spotkaniach integracyjnych
 • Możliwość wspólnych działań wystawienniczo-targowych

  Procedury

  Dokumenty formalne

  • Porozumienie o utworzeniu klastra

   pobierz

  • Statut Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie

   pobierz

  • Kodeks Etyczny Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie

   pobierz

  • Wniosek o przystąpienie do BIM Klastra

   pobierz

  • uchwała nr 4

   pobierz

  • uchwała nr 5

   pobierz

  • BIM Klaster - Strategia Rozwoju 2018-2022

   pobierz

  • Deklaracja członkowska - Członek Zwyczajny

   pobierz

  • Rezygnacja z członkostwa BIM Klastra - Firma

   pobierz

  • Rezygnacja z członkostwa BIM Klastra - Osoba

   pobierz

  • Polityka Prywatności BIM Klastra

   pobierz