Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw – Digital Innovation Hub

O projekcie:

Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) jest partnerem projektu Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, realizowanym przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (dawniej Ministerstwa Rozwoju). Projekt ma na celu edukację, wsparcie i dostarczenie narzędzi, które przygotują firmy na wdrożenie najnowszych rozwiązań przemysłu 4.0.

Co oferujemy Twojej firmie:

Firmy zainteresowane współpracą otrzymają kompleksowe doradztwo z zakresu wdrażania metodyki BIM, dostępnych narzędzi oraz możliwości wykorzystania tej metodyki w firmie. W ramach projektu zostały także zaplanowane działania edukacyjno-szkoleniowe w tym np. webinaria, szkolenia, konferencje.

Cykl otwartych szkoleń dotyczących metodyki BIM

Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń otwartych, organizowanych przez BIM Klaster w ramach działalności DIH hub4industry, dotyczących metodyki BIM i obszarów jej wykorzystania na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego:
• Planowanie i zamawianie realizacji inwestycji z wymogiem BIM
• Jak skutecznie wdrożyć BIM w organizacji
• Dokumentacja powykonawcza BIM. Studium przypadku.
Podczas szkoleń dowiecie się Państwo o szeregu praktycznych zagadnień związanych z wykorzystaniem metodyki BIM w procesie inwestycyjnym. Program szkoleń przewiduje czas na dyskusje z ekspertami w postaci sesji Q&A.
Szkolenia mają charakter otwarty a udział w nich jest bezpłatny.

Szczegóły

Webinaria

Zapraszamy do udziału w cyklu webinarów, organizowanych przez BIM Klaster w ramach działalności DIHu hub4industr, dotyczących metodyki BIM i obszarów jej wykorzystania na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego:
• Planowanie i zamawianie realizacji inwestycji
• Projekt i budowa/przebudowa obiektu
• Zarzadzanie obiektem
Podczas webinarów dowiecie się Państwo o szeregu praktycznych zagadnień związanych z wykorzystaniem metodyki BIM w procesie inwestycyjnym

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Szczegóły

BIM w Przemyśle 4.0. Poradnik dla Inwestora

Szkolenie „BIM w Przemyśle 4.0. Poradnik dla Inwestora” stanowi wprowadzenie do BIM. W ramach kursu uczestnicy zdobędą elementarną wiedzę pozwalającą zdecydować, czy w ramach swojej działalności warto wdrożyć elementy BIM - poznają korzyści i zagrożenia z tym związane oraz możliwości związane z modelowaniem informacji o budynkach i budowlach. Uczestnicy podczas kursu będą mogli samodzielnie zrealizować zadania związane z wykorzystaniem udostępnionych modeli BIM. Dodatkowo kursanci otrzymają materiały pogłębiające zdobytą wiedzę.

Szczegóły

E-learning

Akademia hub4industry to stworzona w ramach Digital Innovation Hub hub4industry platforma e-learningowa, na której znajdziecie kursy dotyczące kluczowych zagadnień Przemysłu 4.0. Dostęp do platformy jest bezpłatny. Kursy zostały przygotowane przez konsorcjantów Digital Innovation Hub hub4industry i doświadczonych ekspertów: ASTOR, BIM Klastra, Politechniki Krakowskiej i AGH.

Szczegóły

Demonstracje mobile

Zaprojektowany przez ekspertów BIM Klastra i zrealizowany w ramach działań hub4industry mobilny demonstrator BIM jest już gotowy.
To niezwykłe urządzenie pozwoli nam zabrać Państwa w podróż do świata zaprojektowanego i zarządzanego w wymiarze 3D, 4D, 5D… nD.

Szczegóły

Partnerzy projektu:

Partnerami Digital Innovation Hub (DIH) Krakowskiego Parku Technologicznego są doświadczone firmy technologiczne: T-Mobile i ASTOR; krakowskie uczelnie: AGH i Politechnika Krakowska; Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) i Instytut Kościuszki.

Grupa partnerów będzie się rozszerzać w trakcie trwania projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz innych usługach świadczonych w ramach DIH KPT znajdą Państwo na stronie projektu.

Chcesz dowiedzieć się więcej! Wszelkie pytania można kierować na adres: dih@bimklaster.org.pl

Image

Projekt realizowany w ramach konkursu "Standaryzacja usług hubów innowacji cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw" organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach Programu na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0”.

Podziękowania za udostępnienie grafik dla Technologia plik wektorowy utworzone przez freepik - pl.freepik.com"