W imieniu firmy  Bentley Systems, członka BIM Klastra,  zapraszamy do udziału w konkursie Going Digital Awards 2021. 

Użytkownicy oprogramowania firmy Bentley są zaproszeni do zgłaszania swoich projektów do konkursu Going Digital Awards, niezależnie od etapu na jakim znajduje się obecnie projekt — może być to projekt w fazie wstępnej/koncepcyjnej, projektowania, budowy lub eksploatacji. Trzej finaliści wybrani w każdej kategorii uzyskają możliwość prezentacji swoich projektów przed jurorami, liderami branży i przedstawicielami mediów z całego świata.

 Termin składania zgłoszeń upływa 21 maja 2021 r

Konkurs Going Digital stanowi integralną część dorocznej konferencji Year in Infrastructure  firmy Bentley. 

Więcej na temat konkursu znajdziecie w załączniku.