Prawie dwustu specjalistów z kraju i zagranicy dyskutowało w gliwickim hotelu Silvia o oszczędnych i racjonalnych rozwiązaniach w polskich projektach infrastrukturalnych. Rozmowy toczyły się w ramach ogólnopolskiej konferencji infraBIM – „BIM w infrastrukturze drogowej i kolejowej” 8–9 listopada.

BIM (z ang.: Building Information Modelling) oznacza dosłownie „modelowanie informacji o budowlach”. To zaawansowana technologia informatyczna, dzięki której można m.in. obniżyć koszty błędów na budowie oraz zwiększyć wydajność pracy przy zmniejszeniu sprzeczności w dokumentacji. Słowem – BIM to oszczędność i racjonalność na wielu poziomach, który można wdrożyć w wielu złożonych projektach infrastrukturalnych (drogi, mosty, inwestycje kolejowe).

Wszystkich zebranych powitał m.in. Piotr Wieczorek, zastępca prezydenta Gliwic, fot. P. Młynek

W konferencji wzięło udział prawie 200 osób. Wśród prelegentów byli naukowcy z Politechniki Śląskiej (m.in. dr Rafał Żuchowski, dr hab. Marek Salamak), przedstawiciele firm, którzy opowiadali o wdrażaniu BIM (m.in. Nijaz Mehmedovic i Marcin Sokołowski ze spółki Skanska), a także specjaliści związani z propagowaniem tej technologii (m.in. Maciej Dejer z BIM Klaster).

Byli też przedstawiciele administracji publicznej, którym zależało, aby technologia BIM była obecna w procedurach zamówień publicznych. – Sprawą priorytetową dla ministerstwa przy analizowaniu możliwości wdrożenia metodyki BIM jest włączenie w ten proces wszystkich jego głównych interesariuszy – środowisk branżowych, inwestorów publicznych i prywatnych, projektantów, wykonawców, środowiska naukowego oraz przedstawicieli administracji publicznej – mówił Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, które objęło konferencję patronatem

fot. materiały BIM

– BIM to innowacja, która aby się rozwijać potrzebuje zmian w mentalności. Duża frekwencja i co ważne zainteresowanie strony rządowej świadczy o początkach tych zmian. Cieszę się, że organizatorzy zwrócili uwagę na potrzebę omówienia formy w jakiej powinniśmy dostarczać projekty wykonane w technologii BIM – mówił Maciej Dejer.

Prelekcje zakończyły się w środę (9 listopada). Organizatorem infraBIM był BIG BANG Media oraz Politechnika Śląska. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prezydenta Gliwic, Zygmunta Frankiewicza. (pm)

fot. materiały BIM

żródło: https://www.gliwice.eu/newsletters/biuletyn-informacyjny-urzedu-miejskiego-w-gliwicach-10-listopada-2016-r