logo (1)W dniu 7 października 2015 roku, decyzją Zarządu organizacji BuildingSmart Nordic pod przewodnictwem Duńczyka  Jana Karlshøja, polscy przedstawiciele otrzymali status obserwatora przy BuildingSmart Nordic. Jest to pierwszy krok oficjalnego przyłączenia się do organizacji BuildingSMART International z perspektywą w możliwie krótkim czasie pełnego uczestnictwa po wypełnieniu warunków członkostwa w organizacji, podobnie jak USA i Kanada w Ameryce Północnej, Korea, Japonia, Hong-Kong, Chiny, Malezja i Singapur w Azji, Australasia (Australia i Nowa Zelandia) w Oceani oraz Nordic (Finlandia, Dania i Szwecja), Wielka Brytania i Irlandia, Norwegia, Holandia, Niemcy, Hiszpania, Francja i Włochy w Europie.  Instytucjonalnym członkiem z Polski jest Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie „BIMklaster”, z reprezentacją w osobach Macieja Dejera z firmy M.A.D. Engineers, Adam Glema z Politechniki Poznańskiej oraz Andrzeja Tomany z firmy DataComp i Izby Projektowania Budowlanego.

BuildingSMART International jest międzynarodową organizacją typu non-profit. BuildingSMART Nordic jest członkiem organizacji światowej, która składa się z krajowych organizacji BuildingSMART w Danii, Finlandii i Szwecji. BuildingSMART Norwegia jest niezależnym członkiem BuildingSMART International. BuildingSMART Norwegia jest obserwatorem BuildingSMART Nordic. Obserwatorami BuildingSMART Nordic są także przedstawiciele Estonii, Litwy i Polski.

Wizja – zrównoważony rozwój poprzez efektywne „SMART” procesy budowlane.

Misja – przyczynić się do zrównoważonego rozwoju budownictwa przez efektywną „SMART” wymianę informacji i komunikacji przy użyciu otwartych standardów międzynarodowych w sektorze budowlanym, prywatnym i publicznym.

Cele

 • Rozwój i utrzymanie otwartych międzynarodowych standardów modelowania informacji o budynku (openBIM),
 • Zapewnienie współpracy i wymiany informacji wśród członków BuildingSMART,
 • Rozszerzenie poznania i wykorzystania technologii BIM w środowisku sektora budowlanego i innych,
 • Opracowanie standardów, specyfikacji, publikacji i materiałów szkoleniowych,
 • Przyswajanie zasad zgodności i interoperacyjności poprzez przykłady dobrej praktyki dla projektów i procesów,
 • Rozwiązywanie problemów techniczno-ekonomicznych gromadzenia, przechowywania i wymiany danych,
 • Przygotowanie i prowadzenie certyfikacji użytkowników, administratorów i zarządców BIM oraz oprogramowania,
 • Wdrożenie technologii BIM i otwartych standardów openBIM w ciągu całego cyklu użytkowania budynku wraz z procesami inwestycyjnymi, projektowania, produkcji, zarządzania i nadzoru budowy, zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą, remontu i rozbiórki, a także działania służb utrzymania, ochrony i  bezpieczeństwa.

Korzyści

 • Realizacja publicznych i prywatnych programów zrównoważonego rozwoju,
 • Budowanie szybciej i taniej (efekty finansowe na etapie koncepcji, realizacji i użytkowania obiektu),
 • Bardziej przewidywalne rezultaty, eliminacja konfliktów i zredukowanie ryzyka,
 • Lepsza wydajność, energooszczędność, kosztochłonność i oddziaływanie na środowisko,
 • Nowe możliwości i wykorzystanie technologii informatycznych dla budowania e-gospodarki.

ps. ogromne podziękowania za pomoc w kontakcie i zrobienie prezentacji należą się dla profesora Adama Glemy z Politechniki Poznańskiej !!