Stało się! BIM Klaster znalazł się w gronie podmiotów do wykorzystania w procesie konsultacji publicznych projektów aktów prawnych.

Jako najstarsza i największa w Polsce organizacja zrzeszająca specjalistów, praktyków zaangażowanych w proces wdrożenia technologii BIM w Polsce, czujemy się zobowiązani do współtworzenia obowiązującego prawa w zakresie zasad realizacji procesów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obecności technologii BIM.

https://www.gov.pl/…/przedsiebiorczos…/konsultacje-publiczne