Zapraszamy członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa do udziału w szkoleniu „BIM – standaryzacja elementów inwestycyjnych w branży budowlanej. Wymogi BIM w polskich zamówieniach publicznych na przykładzie przetargów”, które poprowadzą eksperci BIM Klastra Robert Szczepaniak i Maciej Dejer.

Organizatorem spotkania jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Termin szkolenia: 20 kwietnia 2021 godzina 11:00 – 15:00

Program:

1.     „Standaryzacja elementów inwestycyjnych w branży budowlanej”

·       Analiza braku efektywności budownictwa, wskazane działania naprawcze dla wszystkich elementów zwykłej inwestycji budowlanej, nie tylko standaryzacji wymagań zamawiającego.

·       Omówienie dostępnych narzędzi, metod i procesów, wspomagających strukturyzację i standaryzację dla elementów procesu budowlanego takich jak: umowy, technologia, informacja, klasyfikacja, ekologia, procesy wykonawcze, bezpieczeństwo danych oraz ekonomia.

  1. „Wymogi BIM w polskich zamówieniach publicznych”

·       Omówienie szablonu EIR z projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego” przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii jako zestawu wymagań zamawiającego, które powinien spełnić wykonawca.

·       Analiza wybranych publicznych przetargów w których pojawiły się zapisy dotyczące metodyki BIM wraz odpowiedziami na pytania oferentów.

·       Wpływ „Wymogów BIM” na zakres pracy inżyniera.

Rejestracja: https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/online/bim-standaryzacja-elementow-inwestycyjnych-w-branzy-budowlanej-wymogi-bim-w-polskich-zamowieniach-publicznych-na-przykladzie-przetargow-zajecia-on-line

Zachęcamy do udziału.