19 marca 2020 r. odbyły się warsztaty z udziałem ekspertów z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Czech. Są one elementem projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”.

Dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Rozwoju oraz całego zespołu projektowego (PwC, BIM Klaster, DZP) spotkanie zorganizowane zostało zgodnie z harmonogramem, w trybie online.

Szczególne podziękowania należą się wszystkim Interesariuszom oraz ekspertom zagranicznym, którzy pomimo trudnej sytuacji w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, poświęcili swój czas na spotkanie wspierając tym samym prace nad projektem.

Podczas spotkania podsumowano wyniki ankiety przeprowadzonej na przełomie stycznia i lutego, w której udział wzięło 1035 respondentów. Eksperci z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Czech przedstawili, w formie wykładu, kluczowe założenia mapy drogowej i innych dokumentów strategicznych zastosowanych w ich krajach. Jako uzupełnienie wykładu, w oparciu o case studies omówione zostały najważniejsze punkty, które sprawiły najwięcej problemów oraz przyniosły najwięcej korzyści podczas implementacji metodyki BIM w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Czechach (tzw. lessons learnt). Zaprezentowano również analizę warunków brzegowych dla strategii wdrożenia BIM w Polsce, w tym uwarunkowania prawne.

Spotkanie zakończyła sesja, podczas której uczestnicy zadawali pytania ekspertom.

Organizatorzy warsztatów umożliwili uczestnikom zadawanie dodatkowych pytań w trybie ankiety, po spotkaniu.

Załączamy notatkę i prezentację ze spotkania oraz lista pytań i odpowiedzi z ankiety.

Materiały

Notatka

Q&A

Prezentacja

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/cyfryzacja-procesu-budowlanego-w-polsce-warsztaty-z-udzialem-ekspertow-zagranicznych