Eksperci

Konrad Majewski

Radca prawny. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych. Doradza zamawiającym i wykonawcom na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pełni rolę pełnomocnika w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Reprezentuje przedsiębiorców z branży budowlanej w trakcie przygotowania i negocjowania umów o roboty budowlane oraz sporów na gruncie tego typu umów. Od wielu lat doradza w prawnych aspektach cyfryzacji budownictwa oraz BIM (building information modeling).
Doradza w zakresie tworzenia, przekształcania, przejmowania oraz likwidowania spółek. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu wspólników i akcjonariuszy w warunkach ich silnego skonfliktowania. Pomaga przy tworzeniu oraz negocjowaniu umów inwestycyjnych, struktur spółek oraz pełnej dokumentacji transakcyjnej.
Wykładowca z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawnych aspektów BIM na uczelniach publicznych i prywatnych (Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Sztuki Wojennej).

Image

Moje filmy

Zapraszam na mój kanał na YouTube
Konrad Majewski