W dniach 23-25.01.2017 w Dreźnie odbyło się spotkanie partnerów projektu 3DCENTRAL realizowanego w ramach programu Interreg Central Europe. W spotkaniu uczestniczyło przeszło 60 reprezentantów firm, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu z Austrii, Niemiec, Polski, Słowenii, Węgier i Włoch.

Mamy przyjemność poinformować, że firma Datacomp dołączyła do projektu jako KITTS (Knowledge Innovation Technology Transfer Scout) czyli propagator wymiany wiedzy w zakresie innowacyjnych technologii. Do udziału w projekcie zostaliśmy zaproszeni przez Krakowski Park Technologiczny, który jest Partnerem projektu.

 

 

3DCENTRAL ma za zadanie połączyć „wyspy innowacji” w stabilną sieć regionów. Głównym celem projektu jest ułatwienie wymiany wiedzy, innowacji i  technologii w branży inteligentnej inżynierii i szybkiego prototypowania ( smart engineering & rapid prototyping). 3DCENTRAL ma za zadnie zmienić obecną sytuację poprzez ustanowienie systemu replikacji nowych silnych struktur (KACE), procesów powtarzalnych (CE Brain Base) i pionierskich przypadków zastosowania (CE flagships). Efektem będzie ponadnarodowy, zorientowany na działanie system dedykowany dla 11 osi wiedzy, przybornik, ponadnarodowe obozy „tech & Inno” oraz 11 demonstracyjnych projektów pilotażowych.

Partnerzy Projektu

Realizacja Projektu: 01.06.2016 – 30.11.2018

źródło: http://www.datacomp.com.pl/