[W dniach 28-29 listopada 2017 na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Monachium miała miejsce konferencja w ramach wydarzenia „BIM World Munich”. W pierwszym dniu przybyłych gości powitał dr Josef Kauer – prezes „BIM World Munich”. Dr Kauer posiada bogate doświadczenie zawodowe w branży IT współpracując z takimi firmami jak Microsoft oraz Intergraph. Następnie głos zabrał Gunther Wölfle – z wykształcenia architekt i urbanista, obecnie dyrektor zarządzający w organizacji BuildingSmart. Zaangażowany w projekt rządowy „BIMiD” (BIM-Referenzobjekt in Deutschland, www.bimid.de), którego celem jest przedstawienie możliwości BIM na podstawie konkretnych procesów inwestycyjnych.

Fot.1. Uczestnicy projektu „BIMiD”

Następnie uczestników konferencji powitała prezes Bawarskiej Izby Architektów – Christine Degenhart, która uważa, iż mamy obecnie do czynienia z procesem restrukturyzacji państwa w wyniku digitalizacji. Ponadto przemówienia wprowadzające wygłosili: Franz Josef Pschierer – reprezentujący Bawarskie Ministerstwo Gospodarki i Mediów, Energii i Technologii oraz Josef Schmid – burmistrz miasta Monachium. Jako ostatni w części powitalnej wystąpił Michael Bühler posiadający bogate doświadczenie zawodowe w inżynierii lądowej – kierownik „Infrastructure and Urban Development” w organizacji „World Economic Forum”, do której należą politycy, przedsiębiorcy, liderzy organizacji branżowych. Misją forum jest tworzenie warunków do umożliwienia pozytywnych zmian w sektorze ekonomicznym poprzez współpracę przedstawicieli różnych środowisk związanych z przedsiębiorczością.

W sesji głównej, której moderatorem był profesor Rasso Steinmann, prezes BuildingSmart zaprezentowali swoje produkty przedstawiciele firm: Nemetschek Group (Sean Flaherty), Uwe Wassermann (Autodesk), Dietmar Bernert (Trimble) oraz Stefan Larsson (BIMobject).

Fot. 2. Uwe Wassermann „Connected BIM-how technology will disrupt and transform the AEC industry in the era of connection”

Fot. 3. Dietmar Bernert „Understanding the full project life-cycle-planning, design, construction, operation and maintenance”

Po przerwie rozpoczęła się sesja pt. BIM Projects: „How to do BIM!” Moderatorem tej części sesji był Leos Svoboda, inżynier budownictwa związany z Intergraph i systematycznie wspierający działania korporacji branży IT w środowisku rządowym. Pierwszym prelegentem w tej sesji był Naveen Dath oraz Quinton Cooper – przedstawiciele biura architektonicznego Cottee Parker, którzy przedstawili informacje z procesu inwestycyjnego „Queen’s Wharf Brisbane” (https://youtu.be/gABgio5cRKk).

Fot. 4. Proces projektowy omawiany przez Naveen Dath oraz Quinton Cooper

O roli przepływu informacji w realizacji projektu lotniska w Helsinkach mówili Ilkka Tieaho, Development Manager z Sitowise oraz Petteri Palviainen, Specjalista BIM z Novatron, założyciel InfraBIM World (https://aec-business.com/helsinki-airport-uses-bim-create-best-customer-experience/).

Fot. 5. Projekt omawiany przez Ilkka Tieaho oraz Petteri Palviainen

Z kolei Sergey Suvorov przedstawiciel firmy Leader Spectrum Group na przykładzie zrealizowanych inwestycji dowodził, jak ważny jest sposób komunikacji osób współpracujących w międzynarodowym i wielodyscyplinarnym zespole projektowo-wykonawczym. Wg prelegenta zastosowanie BIM miało wymierny wpływ na zwiększenie efektywności pracy zespołu oraz ograniczenie kosztów inwestycji. Kolejne wystąpienie dotyczyło tematu „BIM IN DAY-TO-DAY OPERATIONS”, w którym Scott Chatterton. Lider HDR przedstawił inwestycję na którą składał się kompleks obiektów, do realizacji której wykorzystano OpenBIM. Zwrócił on uwagę na fakt, iż to właśnie komunikacja jest kluczem do dobrej współpracy i sukcesu.

Fot. 6. Przepływ informacji wg Scotta Chatterton

Na koniec sesji prezentację wygłosiła pracownica TÜV SÜD Advimo, która podzieliła się doświadczeniami z implementacji BIM w przemyśle oraz przedstawiła wnioski z realizacji szpitala w Glasgow o powierzchni 170 000 m2. W prezentacji podkreślona została przewaga pracy w oparciu o formaty macierzyste w odniesieniu do pracy z wykorzystaniem plików IFC (u podstaw takiej opinii leżały doświadczenia firmy z realizacji konkretnego projektu). Stwierdzenie to spotkało się z dużym sprzeciwem ze strony uczestników konferencji, którzy powołując się na własne doświadczenia zanegowali wnioski zaprezentowane w prezentacji.

Drugi dzień konferencji rozpoczął także dr Josef Kauer, prezes „BIM World Munich”. Następnie mowę powitalną wygłosił Håvard Vasshaug reprezentujący norweskie przedsiębiorstwo inżynierskie Snøhetta; współtwórca „Bad monkeys”. Celem członków grupy jest zmiana podejścia ludzi do współpracy poprzez np. prowadzenie szkoleń w zakresie definiowania parametrów modeli branży AEC.
Moderatorem sesji głównej był Dietmar Bernert, członek stowarzyszenia firm tworzących oprogramowanie dla budownictwa. W tej sesji wystąpili: Ian Gelling, dyrektor Archibus-przedsiębiorstwa oferującego m.in. narzędzia do sprawnego zarządzania obiektami; Lutz Bettels reprezentujący Bentley Systems Limited; Eric Lamendour, dyrektor ds. BIM i rozwiązań cyfrowych w Engie-ekspertem w dziedzinach takich jak: energia elektryczna i gaz ziemny.

Fot. 7. Ian Gelling „Creating the bigger picture, BIM-EIM-FM”

Fot. 8. „Going digital – how BIM applies to the digital transformation” wg Lutz Bettels

Prezentacjom drugiej części dnia towarzyszyło motto: „BIM jako strategia cyfryzacji”, które zapowiadał Uwe Forgber, przedstawiciel CAFM Rring-dostawcy rozwiązań informatycznych do zarządzania nieruchomościami, wykorzystujących IFC, które obecnie funkcjonują w budynkach o łącznej powierzchni 550 mln m2.
Jako pierwszy zaprezentował się Hugo Dorph z Solar.eu z tematem „Digital construction supply”, przedsiębiorstwa oferującego produkty i usługi dla m.in. branży instalacyjnej. „BIM-cegła transformacji cyfryzacji budownictwa” to temat prezentacji dr Jochena Fabritiusa z Xella natomiast Lisa Slocum z BAM Immobilien-Dienstleistungen wyjaśniła jak użycie danych BIM poprawia proces zarządzania obiektem. Następnie przedstawiciel producenta Hilti, dr Oliver Geibig przedstawił przepływ informacji projektowych i symulacji w technologii zamocowań instalacyjnych. Na koniec John Foster z BIM Topcon omówił dostarczanie rozwiązań BIM z wykorzystaniem strategii inteligentnego partnerstwa.

Uczestnicy konferencji wskazywali na brak obecności przedstawicieli niemieckich przedsiębiorstw projektowych i wykonawczych, którzy zaprezentowaliby wnioski z procesu projektowego z wykorzystaniem BIM.

Katarzyna Knap

BIM Klaster/Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej