W dniu 21 maja 2015 roku od godz. 9:00 odbędzie się na Wydziale Inżynierii Lądowej na Politechnice Krakowskiej Konferencja “Dzień BIM” organizowana w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej. Celem tej konferencji jest umożliwienie spotkania, dyskusji i wymiany doświadczeń osobom zainteresowanym praktycznym wdrażaniem i stosowaniem technologii BIM (Building Information Modelling)  w projektowaniu, wykonawstwie, zarządzaniu i dydaktyce, zaprezentowanie jej aktualnego stanu rozwoju i możliwości najnowszych wersji oprogramowania. Konferencja organizowana jest przez Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i  BIM Klaster.

 

logotyp

A2 LOGO
 

 

 

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest jedynie rejestracja uczestnictwa poprzez formularz dostępny na platformie www.BIMblog.pl, która została głównym patronem medialnym tego wydarzenia. Osoby zarejestrowane otrzymają identyfikatory upoważniające do pełnego uczestnictwa oraz będą otrzymywały aktualne informacje drogą elektroniczną.

Miejsce konferencji:  Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia” na terenie głównego kampusu uczelni przy ul. Warszawskiej.

 

Niektóre już potwierdzone tematy prezentacji to:

Zagraniczne zamówienia publiczne a BIM

Wdrożenie BIM-u w firmie developerskiej

Wykorzystanie BIMu przez firmy z sektora Generalnego Wykonawstwa na przykładzie projektów z UK

BIM jako narzędzie utrzymania i aktualizacji informacji o budowli na przykładzie infrastruktury sieciowej

Projekt budynku w standardzie NF40 z wykorzystaniem IFC jako formatu wymiany danych.

Projektowanie wspierane algorytmami (AAD, architektura parametryczna)

Zastosowanie BIM w projektach przebudów obiektów zabytkowych