We współpracy z najbardziej znaczącymi podmiotami branżowymi i samorządowymi KIP już po raz piąty stał się miejscem wymiany opinii i informacji na temat kondycji szeroko pojmowanego polskiego rynku infrastruktury transportowej i energetycznej. W poprzednich latach Kongres Infrastruktury Polskiej organizowany był w Warszawie, Łodzi i Krakowie. Łącznie w obradach Kongresu udział wzięło do tej pory około 2000 osób, reprezentujących biznes, świat nauki, władze centralne i samorządowe różnego szczebla, organizacje pracodawców, oraz podmiotów zlecających realizację inwestycji.
Na kongresie BIM Klaster reprezentował Maciej Dejer który wziął udział w panelu eksperckim „Czy technologie BIM są szansą na rozwój polskiego budownictwa?” Moderatorem panelu był Rafał Bałdys, Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Strona www kongresu: http://kongresinfrastruktury.pl/ 

Galeria zdjęć: https://www.facebook.com/pg/torkonferencje/