Portal Edroga.pl jest portalem drogowym. Przekazujemy najważniejsze informacje o tym co się dzieje w drogownictwie, publikujemy artykuły, relacjonujemy wydarzenia branżowe.

Na naszych stronach znajdują się najważniejsze informacje dotyczące projektowania i wykonawstwa dróg oraz obiektów mostowych, inżynierii ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska, mobilności oraz przepisów prawnych w tych dziedzinach.

www.edroga.pl