AMIGEO Migut Garstecki Sp. J.

In by Łukasz Pryczkat

AMIGEO Migut Garstecki Sp. J. z siedziba w Krakowie. Jesteśmy firmą geodezyjną w szerokim tego słowa znaczeniu.
Wykonujemy wszystkiego rodzaju pomiary i opracowanie geodezyjne. Opracowujemy wszelkiego rodzaju mapy 2D i 3D, podziały i scalenia, geodezyjną obsługę inwestycji, GIS oraz rzeczoznawstwa majątkowego.
W zakresie geoinformatyki i teledetekcji wykonujemy pomiary i opracowania z zakresu skaningu naziemnego i lotniczego a także opracowań ortofotomapy.
Bazujemy na grupie wykfalifikowanych specjalistów łączących doświadczenie i innowacyjne rozwiązania z zakresu, geodezji, geoinformatyki, teledetekcji, GIS oraz BIM dla istniejących obiektów budowlanych.
Dysponujemy bardzo dużym doświadczeniem przy opracowaniach z zakresu opracowań geodezyjnych dla branży energetycznej.

www.amigeo.pl