Infra Plan

In by Łukasz Pryczkat

Infra Plan powstała z przekonania o konieczności stosowania i rozwijania na polskim rynku dobrych, wypracowanych na rynku międzynarodowym praktyk zarządzania projektami, projektowania w środowisku 3D/ BIM oraz zaawansowanych metod zachowania jakości.
Naszą firmę tworzy zespół inżynierów o bogatym doświadczeniu zawodowym, zdobytym przy projektach realizowanych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Dewizą naszej działalności jest projektowanie w sposób odpowiedzialny w stosunku do Klienta i dbanie o stałą i transparentną wymianę informacji w całym procesie projektowym. Dla nas sukces projektu nie oznacza wyłącznie zakończenia projektu w naszej branży konstrukcyjnej, lecz dopiero doprowadzenie do pozytywnego zakończenie całego projektu we wszystkich branżach i przy dostarczeniu najwyższej wartości Inwestorowi.
Specjalizujemy się w projektowaniu obiektów budowlanych – przemysłowych, użytku publicznego i mieszkalnych, oraz konstrukcji inżynierskich – mostów i tuneli. Naszą przyszłość upatrujemy we współpracy z firmami z sektora prywatnego – zarówno z inwestorami, jak i firmami wykonawczymi w formule „projektuj i buduj”.

www.infra-plan.pl