MULTIPROJEKTSTUDIO

In by Łukasz Pryczkat

Multiprojekt Studio to pracowania projektowa, która za cel pierwszorzędny stawia sobie realizowanie wartości charakteryzujących właściwie rozumianą służbę i funkcjonowanie w oparciu o wartości takie jak: wiedza, rzetelność, uczciwość, prawdomówność, wytrwałość i lojalność co stanowi podstawę do budowania porozumienia i relacji na linii klient – architekt.

Oferowane przez nasze Biuro symulacje i analizy jakości energetycznej budynku należą do coraz bardziej poszukiwanych przez Inwestorów usług. Ułatwiają one podejmowanie decyzji w zakresie zachowanie optymalnego balansu pomiędzy kosztami inwestycji i późniejszymi kosztami eksploatacji.

www.multiprojektstudio.pl