Project-BIM

In by Maciej Dejer

Project-BIM dostarcza praktyczne rozwiązania dla firm projektowych i budowlanych dążących do zwiększenia swojej produktywności poprzez optymalne i celowe wykorzystanie narzędzi cyfrowych. Podstawą naszych usług doradczych i szkoleniowych jest zawsze dokładna analiza aktualnych metod pracy firmy oraz stosowanych narzędzi.
Jesteśmy przekonani, że każdy proces można zoptymalizować zgodnie z filozofią LEAN, a AGILE jest często najlepszym sposobem, aby to osiągnąć.
Międzynarodowe doświadczenie, którym się dzielimy, zostało zdobyte na unikalnych projektach budowlanych wspieranych technologią i procesami zarządzania BIM, takich jak szpitale, lotniska czy budynki wysokościowe, a także na wymagających technicznie budynkach zaprojektowanych przez międzynarodowe gwiazdy architektury.
Nasze główny usług obejmują:

www.project-bim.com