think project Polska

In by Maciej Dejer

thinkproject towarzyszy przedsiębiorstwom budowlanym w procesie transformacji cyfrowej już od 20 lat. Nasze usługi i produkty dostarczamy przedsiębiorstwom działającym we wszystkich sektorach budownictwa na międzynarodowych rynkach.
W budownictwie wykorzystywane są różne rodzaje informacji, takie jak rysunki, dokumenty, specyfikacje czy modele BIM i aby inwestycja mogła być zrealizowana pomyślnie, niezbędne jest centralne miejsce, dostępne dla wszystkich uczestników projektu inwestycyjnego do gromadzenia, zarządzania i udostępniania tych informacji. Takie rozwiązanie dostarcza thinkproject w postaci platformy CDE (Common Data Environment) – TP CDE.

Platforma tpCDE to rozwiązanie chmurowe, które łączy zespoły, procesy, informacje i systemy. Jest wielofunkcyjnym, opartym na współpracy rozwiązaniem wspierającym cały cykl życia projektu. Siłą platformy tpCDE jest to, że wykracza daleko poza granice jednego przedsiębiorstwa i umożliwia efektywną komunikację wszystkim stronom tak złożonego procesu, jakim jest inwestycja budowlana. Ponadto, platforma jest wysoce konfigurowalna i można ją dopasować do najbardziej wymagających projektów.

75 tys. zrealizowanych projektów

2.750 klientów

> 250 tys. użytkowników…

w ponad 60 krajach

500+ pracowników

18 biur

www.thinkproject.com