Referencje

Budowa budynku Żłobka Miejskiego przy ul.Stefana Kisielewskiego w Krośnie

Image

Projekt

Budowa budynku Żłobka Miejskiego przy ul.Stefana Kisielewskiego w Krośnie

Zrealizowany przez

Lokalizacja

ul. Stefana Kisielewskiego, Krosno

Typ

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt wykonawczy)

Inwestor

GMINA MIASTO KROSNO

Projekt w liczbach

Powierzchnia zabudowy budynku: 935 m2
Powierzchnia użytkowa: 1776,53 m2

Termin realizacji

08.2016 r. - 11.2016 r.